Gångna veckan arkiv

En jämställd vardag

Skriven den .
Ännu en vecka närmar sig sitt slut och även denna har innehållit flera intressanta frågor och utmaningar. På tisdagen avslutades det jag brukar kalla budgetrumban, det vill säga den vecka då remissdebatten om budgeten pågår. Hade själv mitt inlägg på tisdagen som även finns att läsa här.Efter inlägget hade jag förmånen att få delta i Svenska Folkpartiets i Nylands kretsstyrelsemöte, något som alltid brukar innebära intressanta frågor och diskussioner - så även denna gång.

Money, money, money

Skriven den .
Ännu en vecka har gått, tiden bara rinner iväg. Fokus för riksdagsarbetet har denna vecka utan tvekan varit en enda sak; budget, budget och budget. På tisdagen påbörjades behandlingen av budgetpropositionen för 2014 som kommer att pågå under de kommande tre månaderna. För en som inte är insatt i frågan, kan processen för budgetbehandlingen kanske verka något oklar och ganska utdragen.

Infrastruktur på flera nivåer

Skriven den .
En innehållsrik vecka är slut. Riksdagsarbetet har igen fört med sig många intressanta frågor. Veckan körde igång med mina första utskottsmöten som medlem av jord- och skogsbruksutskottet, ett viktigt utskott med många tunga frågor på sitt bord. Denna vecka har vi bl.a. kommit igång med behandlingen av förslaget till ny skogslag och även med hörandet av minister Koskinen kring 141-stöden.

Back in business

Skriven den .
Efter riksdagens sommarledighet har arbetet igen denna vecka kört igång, börjande med plenum på onsdagen. För Svenska Riksdagsgruppen har veckan inneburit en del förändringar i det dagliga arbetet med anledning av Astrid Thors nya uppdrag och Mats Nylunds vårdledighet. För egen del innebär det att jag byter utskott, under hösten kommer jag att byta försvarsfrågorna mot jord- och skogsbruk och är från och med idag medlem av Jord- och skogsbruksutskottet. Det blir en spännande höst, och det blir trevligt att få jobba med frågor som står mig som jordbrukare mycket nära hjärtat.

Den gångna veckan har fört med sig ett intressant nyhetsflöde. Största nyheten vågar jag påstå att är försäljningen av Nokia till Microsoft.

Diskussioner i Borgå

Skriven den .
Som det sig bör, sken solen från en klarblå himmel då SFP samlades till partidag i Borgå. I vanlig ordning bjöd partidagen på trevlig samvaro och intressanta diskussioner. Kvällen innan själva partidagen körde igång, ordnades ett seminarium kring EU:s framtid, där Europeiska kommissionens vice ordförande, Olli Rehn, var inbjuden gästtalare.

Förbund och folkhälsan

Skriven den .
Knappt sju månader efter kommunalvalet har Nylands förbunds nya styrelse inlett sitt arbete. På måndagen hölls nämligen landskapsstyrelsens första möte. Styrelsens sammansättning fastställdes tidigare i maj, i samband med att landskapsfullmäktige höll sitt konstituerande möte. Förbundets styrelse kommer den här perioden att vara mindre än förra perioden; antalet medlemmar minskar från 20 till 14. Minskningen beror på bestämmelserna gällande antalet representanter som man kom överens om i samband med att förbundets nya grundavtal godkändes. Grundavtalet trädde i kraft den 4 mars i år.

FSB:s kongress

Skriven den .
Sista veckoslutet i maj samlades Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund till kongress och vårmöte i Vasa. Kongressen öppnades på lördag morgon i Academill och traditionsenligt ingick både parad och tävlingar i programmet. Under en av söndagens föreläsningar fick vi en uppdaterad bild av hur de frivilliga brandkårernas medlemmar upplever verksamheten, då Silvio Hjelt redogjorde för en undersökning som gjorts bland kårerna. Studien bjöd på mycket nyttig information, inklusive en del överraskningar, men befäste också en gammal sanning: att vara med i FBK är verkligt meningsfullt.