Gångna veckan arkiv

Diskussioner i Borgå

Skriven den .
Som det sig bör, sken solen från en klarblå himmel då SFP samlades till partidag i Borgå. I vanlig ordning bjöd partidagen på trevlig samvaro och intressanta diskussioner. Kvällen innan själva partidagen körde igång, ordnades ett seminarium kring EU:s framtid, där Europeiska kommissionens vice ordförande, Olli Rehn, var inbjuden gästtalare.

Partidagen inleddes på lördag morgon. Efter partiordförandens linjetal, höll ALDE-gruppens ordförande, Graham Watson, ett tal till partiet. ALDE står för Alliansen liberaler och demokrater i Europa, och är den grupp som SFP tillhör i Europaparlamentet. Watsons tal var både underhållande och träffande, och det var ett nöje att få lyssna på en så skicklig retoriker.

Inför den här partidagen hade man lagt om upplägget lite, så lördag förmiddag bestod, förutom av partiledarens och ALDE-ordförandens tal, även av justitieministerns och gruppordförandens tal, liksom korta diskussioner med dessa personer. Efter lunchen öppnades partidagen officiellt, och den allmänpolitiska debatten körde igång. Ett mycket uppmärksammat inlägg i debatten handlade om partiledningens agerande beträffande regeringens kommun- och social- och hälsovårdsreform.

Det verkar som om man på vissa håll, speciellt i Österbotten, fått den felaktiga uppfattningen att partiledningen och riksdagsgruppen helhjärtat omfattar allting som finns med i båda reformerna, när vi egentligen bara försvarar den kompromiss som vi som regeringsparti varit med och utarbetat. Vi ställer oss inte entydigt positiva till alla enskilda förslag och tankar i reformerna, men som regeringsparti har vi åtminstone kunnat vara med och påverka hur reformerna genomförs. Det är denna kompromiss som vi nu försvarar.

Det handlar enligt min uppfattning alltså inte om att partiledningen eller riksdagsgruppen inte skulle veta vilka åsikter det finns bland partimedlemmarna. Det tror jag vi faktiskt gör efter alla möten vi hållit och alla diskussioner vi fört. En del av de kritiska åsikter som framförts omfattar vi som parti, och de har vi drivit på i förhandlingarna. En del av dem har vi också fått igenom i regeringen. Alla åsikter har vi ändå inte lyckats vinna gehör för, och dessutom finns det naturligtvis också frågor där det inte råder enighet inom partiet.

Det finns säkert brister i kommunikationen inom partiet, men det betyder ändå inte att vi inte skulle lyssna eller inte vara medvetna om de kritiska åsikter som framförts. Själv håller jag till exempel med om att reformförslagen inte är helt igenom bra. Men tack vare att vi varit med och påverkat har vi i alla fall ett förslag som beaktar våra åsikter och särintressen. Alternativet är att vi inte alls skulle kunna vara med och påverka.

Även på söndagen blev det debatt, då SU:s motion om negativ inkomstbeskattning kom till behandling. Partidagen röstade ner SU:s förslag, men beslöt samtidigt att SFP ”tar initiativ till ett nytt skattesystem som motarbetar flitfällor och svartjobb, främjar sysselsättningen och stärker de finska företagens konkurrenskraft.” Det här beslutet, som Kristina Juth föreslog, är enligt min mening bra. I sig innehöll SU:s motion många bra insikter och synpunkter, men i det här skedet finns det alltför många obesvarade frågor för att partiet skulle kunna godkänna motionen. Klart är ändå att det nuvarande systemet har sina brister, och det är därför bra att vi nu ska se över systemet och komma med alternativ.

Vecka 23/2013

Partidagen 2013