Gångna veckan arkiv

Back in business

Skriven den .
Efter riksdagens sommarledighet har arbetet igen denna vecka kört igång, börjande med plenum på onsdagen. För Svenska Riksdagsgruppen har veckan inneburit en del förändringar i det dagliga arbetet med anledning av Astrid Thors nya uppdrag och Mats Nylunds vårdledighet. För egen del innebär det att jag byter utskott, under hösten kommer jag att byta försvarsfrågorna mot jord- och skogsbruk och är från och med idag medlem av Jord- och skogsbruksutskottet. Det blir en spännande höst, och det blir trevligt att få jobba med frågor som står mig som jordbrukare mycket nära hjärtat.

Den gångna veckan har fört med sig ett intressant nyhetsflöde. Största nyheten vågar jag påstå att är försäljningen av Nokia till Microsoft. Riksdagen har absolut ingenting med den affären att göra, men det är klart att saken diskuterats livligt också i riksdagens korridorer. Trots den stora uppståndelsen kring beslutet så kändes det inte helt oväntat. Nokia har under en längre tid haft svårigheter, och det enda som gått vägen är försäljningen av Lumia telefoner som ju använder Microsofts operativsystem. Vilken egentlig samhällsekonomisk påverkan affären kommer att ha återstår att se. Det finns antagligen många kort som inte ännu ligger på bordet.

Även om Nokia/Microsoft inte längre skulle ha samma verksamhet i Finland så behöver inget vara förlorat. Den kunskap som fanns i Nokia finns fortsättningsvis kvar i Finland och kommer förhoppningsvis användas till att skapa nya företag med banbrytande idéer. Redan i gårdagens HBL så meddelade tidigare Nokia-chefen Thomas Zilliacus att han kommer rekrytera så många Nokia anställda som möjligt. Zilliacus företag vill använda sig av Nokias kompetens, teknik och design för att bygga världens bästa telefoner.

Den andra nyheten som fått mycket uppmärksamhet denna vecka är Jorma Ollilas arbetsgrupps tankar om ett vägavgiftssystem. Arbetsgruppen som tillsattes i våras har haft som uppgift att utreda rättvisa och intelligenta trafiksystem. Förslaget som kom i tisdags är en första tanke till ett system som skulle sporra till en ökad användning av kollektivtrafik och minskade koldioxidutsläpp i Finland.


Reaktionerna till gruppens tankar har varit blandade, själv vill jag gärna avvakta tills gruppen kommer med sin slutrapport i slutet av året. Ändå tycker jag det är viktigt att vi inte skapar ett system som gör det ännu svårare att bo och leva på landsbygden. En levande landsbygd är mycket viktig för mig, och jag vill att det också i fortsättningen ska vara möjligt att leva utanför städerna till rimliga kostnader.


Sist men inte minst vill jag lyfta upp en nyhet som kanske inte fått så mycket synlighet men trots det är mycket viktig. YLE rapporterade igår om ny forskning som visar på att allt fler unga lider av trötthet och utmattning. Närmare en tredjedel av våra unga är nära utmattning, av dessa är mestadels flickor. Undersökningen visar att mindre än hälften (44 %) mår bra, siffror som minst sagt är alarmerande.

I Finland är vi ofta väldigt stolta över vår skola och de utmärkta resultat vi får i internationella jämförelser, med all anledning. Det får ändå inte leda till att vi glömmer bort eleverna bakom resultaten. Istället måste vi jobba proaktivt för att hitta de som mår dåligt före det gått för långt. I budgetrian föregående vecka föreslår regeringen åtgärder för att minska den skuldbörda som kommande generationer ska bära. Det är bra. Lika viktigt, om än inte lika mediasexigt, är det att se till att våra unga överhuvudtaget har några muskler att bära med. Vi måste se till att våra unga inte bränns ut före de ens tagit första steget ut i arbetslivet.