Gångna veckan arkiv

FSB:s kongress

Skriven den .
Sista veckoslutet i maj samlades Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund till kongress och vårmöte i Vasa. Kongressen öppnades på lördag morgon i Academill och traditionsenligt ingick både parad och tävlingar i programmet. Under en av söndagens föreläsningar fick vi en uppdaterad bild av hur de frivilliga brandkårernas medlemmar upplever verksamheten, då Silvio Hjelt redogjorde för en undersökning som gjorts bland kårerna. Studien bjöd på mycket nyttig information, inklusive en del överraskningar, men befäste också en gammal sanning: att vara med i FBK är verkligt meningsfullt.

I mitt öppningsanförande talade jag bland annat om sambandet mellan strategier och säkerhet. Vi nås regelbundet av rapporter om bränder som brutit ut runtom i landet. Till exempel börjar det i medeltal brinna i nästan tio bostäder i Finland varje dag. Brandkårerna gör ett fantastiskt jobb, och oftast förblir skadorna på en materiell nivå. Det ligger ett långsiktigt, idogt och systematiskt arbete bakom både den säkerhetskultur och det system vi har i bruk för att göra vardagen trygg och säker för alla medborgare. En viktig del av säkerhetsarbetet är också pappersarbete: visioner, planer, strategier och avtal. I tillägg till all lagstiftning, förstås.

I riksdagens utskott har man kunnat övergå till pappersarbete i elektronisk form sedan alla ledamöter försågs med en iPad ifjol på hösten. De två senaste veckorna har varit relativt lugna i de utskott jag är medlem av, eftersom det inte funnits så många regeringspropositioner att ta ställning till.

I kommunikationsutskottet har vi behandlat bara ett egentligt lagförslag, gällande en ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport. De andra ärendena på utskottets bord har främst varit olika EU-ärenden, till exempel utbyggnaden av det transeuropeiska transportnätet. Ett annat ärende som vi behandlat är Yle:s förvaltningsråds berättelse om verksamheten åren 2011 och 2012.

Försvarsutskottet har å sin sida diskuterat ganska mycket Nato de senaste veckorna, då utskottet behandlat två utredningar av statsrådet gällande aktuella Nato frågor. I maj har utskottet också arbetat med lagpaketet som regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten utgör. En annan aktuell fråga som utskottet tagit ställning till är Finlands deltagande i militära övningar som ordnas i samband med övervakningen av Islands luftrum.

Vecka 20 & 21/2013