Gångna veckan arkiv

Money, money, money

Skriven den .
Ännu en vecka har gått, tiden bara rinner iväg. Fokus för riksdagsarbetet har denna vecka utan tvekan varit en enda sak; budget, budget och budget. På tisdagen påbörjades behandlingen av budgetpropositionen för 2014 som kommer att pågå under de kommande tre månaderna. För en som inte är insatt i frågan, kan processen för budgetbehandlingen kanske verka något oklar och ganska utdragen.

Varför lägga så mycket tid för att dela ut en ”påse pengar” kan man kanske fråga sig. Statsbudgeten är dock inte vilken påse pengar som helst utan förslaget till statsbudget har en väldigt stor påverkan såväl på den offentliga som på den privata ekonomin i Finland. Budgeten är ett av de viktigaste styrinstrumenten riksdagen har. Budgeten är inte heller ”bara” en budget, utan den är bindande, i princip lika bindande som en lag, för ministerierna och olika myndigheter.

Budgetpropositionen för dessutom med sig en mängd andra lagförslag av olika art. Om vi beslutar att ändra t.ex. arbetslöshetsbidragets sammansättning så måste vi även ändra lagen som reglerar det. Den lagändringen behandlas då som alla andra regeringspropositioner (lagförslag) i relevanta utskott. Så den här veckan har i själva verket bara varit början på ett arbete som kommer fortsätta hela hösten ända fram till jul.

Trots att statsbudgeten uppgår till drygt 50 miljarder euro är det en förhållandevis liten del som i riksdagsbehandlingen kommer att omfördelas eller användas till extra satsningar, några tiotals miljoner. De miljonerna är ändå väldigt eftertraktade och varje år lämnar enskilda riksdagsledamöter och grupper in sammanlagt mellan 900 och 1500 motioner om tilläggsanslag.

Själv kommer jag lämna in ett antal motioner, bl a en motion om tilläggsanslag för upprustning av riksväg 25 som går mellan Hangö och Mäntsälä. Riksväg 25 har länge varit i dåligt skick och enligt färsk statistik från Västra Nylands räddningsverk är risken att omkomma på den dubbelt så hög som på vägar i genomsnitt i Finland. Lämnar antagligen in också ett par andra motioner som handlar om anslag för olika vägprojekt. Det är inte hållbart att vi låter våra vägar förfalla.

En paus i budgetarbetet hade vi ändå under veckan. På onsdag firade vi 150 år av regelbundet parlamentariskt arbete i Finland, ett fint jubileum och ett bevis på ett långt arbete med demokrati i vårt land. Anledningen att vi kan fira ett sådant kan sägas vara tack vare beslut som i tiderna fattades av två tsarer: Alexander I, som sammankallade den första lantdagen i Borgå 1809, som där lovade att Finland fick behålla sin författning från den svenska tiden, och Alexander II, som efter en paus på över ett halvsekel igen sammankallade lantdagen. Sen dess har folkvalda i Finland sammanträtt regelbundet, först som lantdag och senare som riksdag.

Med anledning av jubileet valde riksdagen att göra en satsning på kunskaper i det ryska språket och kulturen, vilket jag tycker är en fin och viktig satsning. Satsningen bör dock enligt mig inte enbart ses i relation till det sekel vi var en del av Ryssland utan ska framförallt ses som en strävan att förbättra vår konkurrenskraft som ett litet land genom bl a språkkunskaper och öppenhet.

Jag tycker också det är viktigt att vi inte glömmer det arv vi har från den tid vi var en del av Sverige. Vi var en del av det svenska riket i över 600 år och stora delar av vår demokrati har vi ärvt av Sverige. Vi ska hedra Ryssland men inte heller glömma Sverige, båda har haft en lika stor hand i att stöpa det Finland vi har idag.

Jag tycker också att det är viktigt att man i det här sammanhanget inte ställer de båda nationalspråken och utländska språk emot varandra. Utgångspunkten ska alltid vara att kunskaper i ett språk stödjer inlärningen av andra. Det är bara genom utbildning, öppenhet och ett starkt internationellt samarbete vi kan trygga Finlands som ett tolerant, öppet och konkurrenskraftigt välfärdssamhälle också i framtiden.