Gångna veckan arkiv

Vecka 4/2011

Skriven den .

Måndagen var en dag för möten på olika håll i Nyland. Först på agendan var ett möte i Högfors där västnyländska riksdagsledamöter och kommun- och stadsdirektörer träffades för att diskutera aktuella frågor. Därefter bar det av mot Helsingfors då Nylands förbunds styrelse hade sitt första möte för detta år. På kvällen sammanträdde Raseborgs stadsfullmäktige.

En av de stora frågorna under början av dagen var metropolens utveckling. På Nylands förbund hörde vi sakkunniga om saken, och i Högfors funderade vi över konsekvenserna för vår ända av Nyland om en särskild metropolförvaltning skulle bildas. Personligen förhåller jag mig aningen skeptiskt till ett metropolfullmäktige. Östra Nylands förbund gick nyligen samman med Nylands förbund, och jag undrar hur arbetet inom förbundet skulle påverkas av att 14 av förbundets medlemmar också skulle utgöra ett metropolförvaltningsområde, medan 14 medlemskommuner lämnas utanför? Nyttan av ett metropolfullmäktige ter sig oklart, samtidigt finns risken att det skulle kunna bidra till att de västra och östra hörnen av landskapet marginaliseras.

Förra veckan avslutades med att juryn för Västra Nylands miljöpris träffades för att diskutera potentiella kandidater för priset. Denna veckas tisdag delades priset ut och årets vinnare är Naturskolan Uttern. Även om det fanns flere bra kandidater, var juryn enhällig om att i år ge priset till naturskolan. I 25 år har skolan bedrivit en mycket viktig verksamhet för att regionens unga ska lära sig uppskatta och visa respekt för naturen.

Hela onsdagen tillbringade jag i Finns i Esbo, där NSP:s styrelse höll möte. Under dagen valde vi medlemmar till våra diverse utskott, och talade om bland annat marknadsutsikterna, jaktvårdslagstiftningen och de nya bestämmelserna angående avloppshanteringen. På torsdagen diskuterades Finlands matpolitik och livsmedelssäkerhet i plenum. Mitt inlägg i debatten kan läsas på min hemsida, men också ses på Rundradions arena på nätet.