Gångna veckan arkiv

Vecka 7/2011

Skriven den .

På onsdagen var det igen dags för SLC:s styrelsemöte. Under dagen diskuterade vi aktuella lantbrukspolitiska frågor, inklusive lagförslaget om producent- och branschorganisationer. Den frågan pratade jag för övrigt om också på torsdagen då jag deltog i "Slaget efter tolv". Om lagförslaget avges och godkänns i riksdagen, skulle det vara ett steg i ledet att förbättra primärproducenternas utkomstmöjligheter och bidra till att stabilisera hela den inhemska livsmedelsbranschen. Efter styrelsemötet hade SLC glädjen att överräcka ekonomierådstiteln åt vår förre verksamhetsledare, Tage Ginström. Tillfället firades med middag på hotell Torni.

Denna vecka sammanträdde också VR:s förvaltningsråd. Som på de flesta möten, var temat VR:s problem med punktligheten. Efter förra vinterns stora svårigheter genomförde bolaget förändringar, men tyvärr har de inte visat sig vara tillräckliga. Spårens kapacitet är fortfarande för låg och en del tåg är i ett undermåligt skick. Därför har VR även denna vinter tampats med förseningar och uteblivna avgångar. Det är helt uppenbart att det kommer att krävas betydligt större ekonomiska satsningar och ett målmedvetet arbete för att åtgärda alla problem.

Vid det här laget återstår mindre än en månad tills riksdagen inleder sin valpaus inför riksdagsvalet. Den 15 mars är det tänkt att det sista "vanliga" plenum hålls. Det gäller alltså för utskotten att få alla sina betänkanden och utlåtanden klara i tid. För förvaltningsutskottet betyder det här bråda tider: vi har ännu kring 15 ärenden att skriva betänkanden om. Speciellt räddningslagen och lagen om ändringar i kommun- och servicestrukturreformen och socialvårdslagen är två viktiga lagstiftningsförslag som utskottet ännu behandlar. Det sistnämnda lagförslaget handlar om statens befogenheter att förplikta kommuner till samarbete inom social- och hälsovården. Inför nästa veckas responsdebatt om metropolredogörelsen, ska förvaltningsutskottet också bli klart med sitt betänkande i frågan.

I det andra utskottet där jag sitter, försvarsutskottet, är det däremot avsevärt lugnare tider. Vi har behandlat klart alla lagförslag och har den senaste tiden hört sakkunniga i olika frågor. Bland annat försvarsmaktens kommande utmaningar och utvecklingsalternativ, liksom Finlands fredsbevarande verksamhet har funnits på agendan.