Gångna veckan arkiv

Vecka 8/2011

Skriven den .

En aktuell fråga för regionen är utvecklandet av Täktom flygfält, eller egentligen att utreda om det är möjligt att bygga ett nytt flygfält på Hangöudd. På måndagen ordnades ett informationstillfälle om projektet. Personligen tror jag att flygfältet skulle kunna inverka positivt på hela Västnyland, men i detta skede är det ändå fullmäktige i Hangö som ska besluta om de vill fortsätta driva saken eller inte. Ett faktum är nämligen att det naturligtvis också finns en del problem och olägenheter som framförallt berör näromgivningen.

På tisdagen blev förvaltningsutskottet klart med sitt betänkande om metropolpolitiken och dagen därpå diskuterade riksdagen ärendet i plenum. I mitt inlägg lyfte jag fram metropolområdets betydelse för hela landet och vikten av att ta fram fungerande lösningar för regionens specialbehov. Tillika poängterade jag att det är värt att notera att metropolområdets utbredning inte är klart definierad – vad menar vi egentligen när vi talar om metropolområdet?

En sak är i alla fall klar: oberoende av vilken definition vi fastnar för, måste vi se till att metropolen inte utvecklas på bekostnad av de västra och östra delarna av Nyland. Det är också med tanke på hela landskapets utveckling, som jag ställer mig ganska kritiskt till en ny förvaltningsmodell för Helsingforsregionen, eftersom vi inte vet vad man där ska besluta om, och hur det i så fall inverkar på t.ex. Nylands förbunds ställning. I vilket fall som helst är det upp till de berörda kommunerna att komma fram till de bästa lösningarna för regionen.

I mitt anförande konstaterade jag också att det viktigt att inte enbart fokusera på närtrafiken, då man tänker på viktiga trafikprojekt för huvudstadsregionen – metropolens pendlingsområde är trots allt större än Helsingforsregionen. En förbättring av kustbanan västerut är en absolut nödvändighet och en spårbana österut skulle också ha en stor inverkan på metropolen.