Gångna veckan arkiv

Nya tag

Skriven den .

Ny vecka och nya tag. Tisdagen bjöd dessutom på något alldeles nytt: det första medborgarinitiativet avgavs till riksdagen. Lagförslaget om att förbjuda pälsdjursnäringen i Finland hade under sex månader samlat in 69 381 underskrifter, och ska nu behandlas i riksdagen. Innan initiativet överräcktes till riksdagens talman, ordnades ett presstillfälle där representanter från alla riksdagsgrupper var inbjudna.

Mellanrapport

Skriven den .

Veckan innan regeringen hade sin halvtidsöversyn, bjöds jag själv på möjligheten att avlägga en mellanrapport av sitt slag. Agrologstuderande från Novia hade bjudit in mig till skolan för att berätta om min karriär: om min studietid, om mina jobb, och hur jag blev politiker. Ett ypperligt tillfälle, med andra ord, att reflektera över hur det har gått som det har gått. Det blev inte enbart en monolog från min sida, utan vi hade riktigt bra diskussioner om allt från studieliv till lantbrukspolitik.

Företagsfrågor

Skriven den .

Nio dagar in i riksmötet var det dags för årets första interpellation. På onsdagen ifrågasatte Sannfinländarna och Vänstergruppen regeringens politik inom industri- och ekonomifrågor. Regeringen fick riksdagens fortsatta förtroende med rösterna 103-67, men det verkar alltså som om interpellationerna kommer att dugga tätt även under detta år.

Riksmötet öppnas

Skriven den .

Denna vecka körde arbetet i riksdagen igång. På tisdagen förklarade President Niinistö riksmötet 2013 öppnat och uppmanade folkets representanter att skrida till verket. Vi har en tuff vår framför oss, men – som President Niinistö konstaterade – kan de svåra besluten inte lämnas ogjorda. Vi måste göra vårt yttersta för att få rätsida på ekonomin och minska på hållbarhetsunderskottet. För att det ska lyckas krävs det en ekonomisk politik som gynnar företagsamhet och tillväxt, men samtidigt en stram budgetpolitik. Lösningen eller ens en liten del av lösningen är ändå under inga omständigheter att vända Europa ryggen. Som Niinistö påpekade, är vi en del av Europa. Niinistös tal var bra, och lyfte enligt min mening upp flera saker som vi bör hålla i minnet under det kommande året.

Statsbudgeten slogs fast

Skriven den .

Sista veckan innan jul har i riksdagen enbart handlat om statsbudgeten för nästa år. Budgetbehandlingen inleddes på måndag, och under veckan har vi gått igenom budgeten både allmänt och varje förvaltningsområde skilt för sig. Debatterna har varit många och långa – som längst pågick plenum till klockan fyra på morgonen – men det har också bjudits på givande diskussioner. På fredagen lite före klockan 11 var de sista omröstningarna över, och Finlands statsbudget för 2013 fastslagen. Riksdagen håller nu paus i några veckor och samlas igen den 4 februari för att välja talmän, innan riksmötet 2013 officiellt öppnas dagen därpå.

En fullmäktigeperiod är slut

Skriven den .

Tre veckor innan årets slut sammanträdde Raseborgs stadsfullmäktige för att slå fast budgeten för 2013. Mötet tog allt som allt ca 13 timmar, och var uppdelat på två dagar. Det var inte bara årets sista fullmäktigemöte, utan även det sista fullmäktigemötet för denna fullmäktigeperiod, staden Raseborgs fyra första år.

Jubileumsplenum i riksdagen

Skriven den .

I augusti ordnade Skärgårdsdelegationen en öppen diskussionskväll om trafikförbindelserna i skärgården här i Västnyland. På plats var bl.a. skärgårdsdelegationens ordförande Mikaela Nylander, Sirpa Vanhala som är arbetar med dessa frågor på Egentliga Finlands NTM-central, och undertecknad. Sista måndagen i november var det dags för en uppföljning på träffen. Den här gången bjöds representanter från Ingå och Raseborgs stadsstyrelser in, liksom kommunala tjänstemän och fastbosatta skärgårdsbor. Under mötet diskuterade vi hur Ingå och Raseborg kan samarbeta i dessa frågor och vilka saker som ska prioriteras när resurserna är begränsade.