Gångna veckan arkiv

Mat till salu

Skriven den .

Den 13 november var jag inbjuden till Finlandsinstitutet i Stockholm för att tala försvarsfrågor på ett seminarium om ”nutida och framtida utmaningar för svensk och finsk säkerhet.” Under en eftermiddag gav både statssekreterare, forskare, journalister och medlemmar ur respektive försvars- och utrikesutskott sin syn på de säkerhetspolitiska utmaningarna som våra två länder står inför. Tillsammans med en kollega från Sveriges försvarsutskott reflekterade jag över behovet av ökat militärt samarbete. Seminariet var givande och intressant, inte minst på grund av den debatt om ett eventuellt deltagande i övervakningen av det isländska luftrummet som både Sverige och Finland snart ska ta ställning till. Hela seminariet kan ses på internet, till exempel via länken på Finlandsinstitutets hemsida.

PRAO-elev på riksdagen

Skriven den .

En tidig väckning, ett tidigt tåg, en tidig förväntansfull morgon. Som PRAO-elev på Riksdagen är dagarna spännande och händelsefulla. Du får lära dig otroligt med nya saker, träffa nya människor och uppleva livet som riksdagsledamot och assistent.

Kommunalval på agendan

Skriven den .

De två senaste veckorna har långt kretsat kring kommunalvalet. Först var det slutspurt inför valet, sedan analyser av valresultatet och inledande diskussioner kring nästa periods fullmäktigearbete.

Helhetssyn på staden

Skriven den .

Med mindre än två veckor till kommunalvalet har diskussionerna på torg- och caféträffarna blivit allt livligare. Under veckan deltog jag i två caféträffar i Tenala, och en torgträff i Ekenäs. Många kom och pratade, och ämnena var de mest varierande. Raseborgs ekonomiska situation oroar, och bråket mellan två ledande tjänstemän i staden både intresserar och irriterar invånare. De stridigheterna måste få ett slut, ju förr dess bättre. Stadsstyrelsen har frågan på sitt bord och jag tror man kan utgå ifrån att den får en lösning rätt snart.

Val på kommande

Skriven den .

Den här veckan märktes det stundande kommunalvalet tydligt i kalendern. Både på tisdag och onsdag var jag på valdebatter, den ena ordnad av Västis, den andra av Tenala byaråd. Även på torsdagen besökte jag en debatt, då SFP i Karis diskuterade utmaningarna inom vården och omsorgen i Raseborg.

Omsorg och tacksägelse

Skriven den .

Veckan inleddes med en diskussion om äldreomsorgen. På måndagen bjöd SFP:s Seniorförbund in till debatt om den kommande äldreomsorgslagen och dess konsekvenser för Raseborg. I offentligheten talade man länge om huruvida man i lagen skulle slå fast ett minimiantal gällande personalen på vårdhem. Även om kvaliteten på vården som ges på anstalter onekligen är mycket viktig, handlar äldreomsorg ändå om mycket mer än det. Som det påpekades på diskussionstillfället på Novia bor många äldre hemma – och de vill fortsätta kunna bo hemma. För dem är andra frågor minst lika viktiga som att slå fast ett visst minimiantal vårdare per klient på långvården, i synnerhet när vårdbehovet och andra omständigheter kan variera så mycket. Att vården alltid ska vara av god kvalitet var alla överens om.

Budgetmotioner

Skriven den .

Denna vecka var jag tillbaka i Finland och tillbaka till rutinerna – åtminstone i början av veckan. På måndag morgon sammanträdde Nylands förbunds styrelse, och dagen efter höll SLC:s styrelse möte. Även onsdagen bjöd på två möten, då dagen inleddes med riksdagens delegation för Barnens Parlament i Finland och avslutades med Andelsbanken Raseborgs styrelsemöte.