Gångna veckan arkiv

100-års konsert

Skriven den .

Veckan inleddes med en regional träff för kommundirektörer och riksdagsledamöter från Västra Nyland. Den här gången stod Raseborg som värd och ett givet tema för träffen var kommunreformen. Andra programpunkter under veckan inkluderar en träff med högstadieelever från Kimitoön och ett möte med en delegation som lobbade för träbyggande. Riksdagens Lapsen puolesta grupp höll sitt vårmöte på fredagen, och den här veckan höll även riksdagens nybildade närmatsklubb sitt första möte. Tyvärr kunde jag inte vara med på mötet, men jag sitter med i klubbens arbetsutskott och vi ska nu aktivt försöka bidra till att både offentliga och privata aktörer väljer inhemsk, närproducerad mat.

Linjedragningar i landskapet

Skriven den .

Påskveckan var plenifri, men inte helt sysslolös. På måndag morgon sammanträdde Nylands förbunds styrelse. Främst på agendan var att godkänna förslaget till landskapsplan. Det finns en hel del intressanta och viktiga frågor i planeförslaget. Jag är speciellt nöjd över att kustbanans ställning bekräftas och att den hör till de trafikförbindelser som ska utvecklas.

Möten, besök och en kryssning

Skriven den .

Måndagen började i Helsingfors där Nylands förbunds styrgrupp för landskapsplanen sammanträdde. Jag är suppleant i gruppen, och hade i dag kallats in för att delta i mötet. Efter överläggningen vid Estersporten i Västra Böle sökte jag mig till Fredriksgatan och SLC:s kansli där SLC:s sockerbetsutskott höll sitt möte. Dagens sista möte hölls Ystadsrummet i Raseborg där stadsstyrelsen sammanträdde. Under veckan deltog jag även i Hangö sfp:s årsmöte och Andelsbanken Raseborgs styrelsemöte.

Försvarstal

Skriven den .

Det har varit en intensiv vecka. Debatten kring Stefan Wallins agerande i beredningen av försvarsmaktsreformen gick upp i högvarv, vilket bl.a. förklarar varför jag på tisdag morgon kl. 7.15 satt i Yle ettans Aamu-tv:s soffa tillsammans med andra medlemmar ur försvarsutskottet.

Jordbruksmöten, del 2

Skriven den .

Måndagen tillägnades NSP, då jag på dagen deltog i arbetsutskottets möte, och på kvällen tog mig till Villa Vera i Bromarf där den lokala avdelningen höll sitt årsmöte. Dagen efter var det Lappträsk NSP:s tur att hålla sitt möte.

Jordbruksmöten

Skriven den .

Ett säkert tecken på att våren börjar nalkas är att NSP:s lokalavdelningars årsmöten kör igång. Riktigt alla årsmöten hinner jag förstås inte delta i, men den här tiden på året brukar i regel tre/fyra kvällar i veckan under några veckors tid fyllas med NSP lokalavdelningarnas möten. För min del är träffarna både intressanta och roliga; mötena är ett utmärkt tillfälle att träffa folk och diskutera aktuella frågor. Dessutom får jag igen en gång kolla hur länge det tar att ta sig med bil till alla hörn runtom i Nyland... Först ute på måndagen var Strömfors och Pyttis lokalavdelningar som höll sina möten tillsammans, därefter stod Pernå, Snappertuna och Karis, och Pojo lokalavdelningar på tur.

Omställningar

Skriven den .

"Förändring" skulle lämpligen kunna sägas vara den här veckans genomgående tema. På tisdagen sammanträdde utvärderingsgruppen för nödcentralsreformen för första gången för att inleda arbetet med att följa med hur reformen verkställs och förbereda eventuella förslag till åtgärder. Den kommande förändringen inom vår försvarsmakt var på agendan både på tisdagen och på onsdagen, medan presidentskiftet dominerade torsdagen.