Gångna veckan arkiv

Skattefrågor

Skriven den .

Den här veckan ordnade styrelsen för Företagarnas Centraldelegation en träff med riksdagsledamöter för att diskutera aktuella frågor. En av frågorna som kom upp på träffen var transportföretagarnas situation. Temat är för tillfället mycket angeläget; under veckan har jag även kontaktats direkt av företagare som oroar sig för framtiden.

Riksdagen körde igång

Skriven den .

Riksdagen inledde officiellt sitt arbete den 7 februari, då riksmötet 2012 öppnades. För min del har de senaste veckorna ändå dominerats av Försvarshögskolans försvarskurs. Den 23 januari öppnade president Halonen den 200:e försvarskursen. Under knappt fyra veckors tid samlades vi fyra dagar i veckan för att ta del av ett intensivt program. Under denna relativt korta tid fick vi en helhetsbild av utrikes- och säkerhetspolitiken i Finland. Vi bekantade oss med centrala aktörer och fick veta hur det är tänkt att Finland ska agera i en krissituation. För egen del kan jag konstatera att jag lämnade kursen med en tilltro till att vårt land tar säkerhetsfrågorna på största allvar, och att beredskapen är på en bra nivå.

Vecka 50 & 51/2011

Skriven den .

De två sista veckorna i riksdagen har det varit full fart i huset. För att hinna med allt, har vi även haft plenum på måndagar under dessa veckor. På onsdagen under vecka 50 kom förslaget till statsbudget tillbaka för behandling i plenum, men innan dess diskuterades den senaste Afghanistanredogörelsen på måndagen, och på tisdagen besvarade regeringen Sannfinländarnas interpellation om skötseln av euroområdets ekonomiska kris.

Vecka 49/2011

Skriven den .

Den här veckan var det igen dags att fira vårt lands självständighet, och för min del inleddes firandet redan på måndagen då jag deltog i Ekenäs gymnasiums självständighetsfest. Dagen efter var det den 6 december, och i vanlig ordning firade jag självständighetsdagen genom att först delta i den ekumeniska festgudstjänsten i Senatskyrkan i Helsingfors, innan jag på kvällen begav mig tillsammans med Mia till presidentens mottagning. Festen på slottet var som förut en lyckad blandning av högtidlighet och glädje kryddad med trängsel, värme och god mat.

Vecka 48/2011

Skriven den .

Tisdag kväll bjöd på ett besök till stadshuset i Väståboland där jag träffade ett 20-tal lokala politiker och andra intresserade för att tala om kommunreformen och kommunikationsfrågor. Som relativt ny medlem av riksdagens kommunikationsutskott var det mycket intressant och nyttigt att diskutera specialförhållandena ute i skärgården; trots att avstånden i kilometer inte är speciellt anmärkningsvärda, är de i tid mätta mycket långa. Det här är en klar skillnad från fastlandet och något som man alltid bör komma ihåg.

Vecka 47/2011

Skriven den .

Veckan inleddes med en träff i Ingå för kommundirektörer och riksdagsledamöter från Västra Nyland. Vi hade en genomgång av vad som är aktuellt i kommunerna, och över kommunernas ekonomiska situation. Den mesta tiden ägnade vi oss ändå åt att diskutera kommunreformen. Det händer mycket redan nu inom vårt område, och mera är antagligen att vänta.

Vecka 46/2011

Skriven den .

Med tanke på den stundande kommunreformen, har sfp ordnat en rad regionala träffar där vi diskuterar reformen: vad som är på gång, vilka konsekvenserna är och hur vi kan förbereda oss på förändringen. På tisdagen kom turen till Västnyland och på plats i Raseborg var statssekreterare Marcus Rantala, forskare Siv Sandberg och jag själv för att berätta hur vi ser på kommunreformen. Vi hade en bra diskussion, men tyvärr är frågorna flera än svaren just nu. Någon större iver finns det inte bland de kommunala beslutsfattarna för det här projektet, men samtidigt inser antagligen de flesta att något måste göras, och åtminstone att något kommer att göras. Bäst alltså att fundera hur man vill ha det i den egna kommunen framöver.