Gångna veckan arkiv

Vecka 9/2011

Skriven den .

Denna vecka har det varit dubbelt upp av flera program; under veckan deltog jag i två sfp lokalavdelningars årsmöten, två NSP vårmöten, två intressanta middagar och fick besök av två grupper i riksdagen.

Vecka 8/2011

Skriven den .

En aktuell fråga för regionen är utvecklandet av Täktom flygfält, eller egentligen att utreda om det är möjligt att bygga ett nytt flygfält på Hangöudd. På måndagen ordnades ett informationstillfälle om projektet. Personligen tror jag att flygfältet skulle kunna inverka positivt på hela Västnyland, men i detta skede är det ändå fullmäktige i Hangö som ska besluta om de vill fortsätta driva saken eller inte. Ett faktum är nämligen att det naturligtvis också finns en del problem och olägenheter som framförallt berör näromgivningen.

Vecka 7/2011

Skriven den .

På onsdagen var det igen dags för SLC:s styrelsemöte. Under dagen diskuterade vi aktuella lantbrukspolitiska frågor, inklusive lagförslaget om producent- och branschorganisationer. Den frågan pratade jag för övrigt om också på torsdagen då jag deltog i "Slaget efter tolv". Om lagförslaget avges och godkänns i riksdagen, skulle det vara ett steg i ledet att förbättra primärproducenternas utkomstmöjligheter och bidra till att stabilisera hela den inhemska livsmedelsbranschen. Efter styrelsemötet hade SLC glädjen att överräcka ekonomierådstiteln åt vår förre verksamhetsledare, Tage Ginström. Tillfället firades med middag på hotell Torni.

Vecka 6/2011

Skriven den .

Riksdagen inledde veckan med att debattera oppositionens interpellation om inkomstklyftorna och beskattningsstrukturen. Temat i sig är väldigt viktigt och förtjänar att uppmärksammas. Däremot stämmer det inte att den sittande regeringen skulle ha misskött sig i dessa frågor. Redan under regeringen Vanhanens (2:a) första budgetår, år 2008, minskade inkomstskillnaderna för första gången på flera år. Det här var alltså innan lågkonjunkturens ankomst; en viktig poäng, eftersom en lågkonjunktur i sig oftast dämpar ökningen av de högsta inkomsterna och på så sätt minskar inkomstskillnaderna. Regeringen har de facto aktivt bidragit till att underlätta låginkomsttagares ställning genom att höja grundavdraget, indexbinda sociala förmåner, höja på studiestödet och introducera en garantipension som märkbart höjer de lägsta pensionerna.

Vecka 5/2011

Skriven den .

Början av veckan bjöd på två intressanta besök. På måndag träffade jag Raseborgspolisen för att få närmare information om deras verksamhet och de största utmaningar som de har just nu. På tisdag kväll besökte jag Karis Rotary för att med dem diskutera aktuella frågor, både regionalt och nationellt. Kvällen bjöd på goda diskussioner, speciellt gällande företagsamhet, social- och hälsovård och, förstås, traktens kommunikationsnätverk.

Vecka 4/2011

Skriven den .

Måndagen var en dag för möten på olika håll i Nyland. Först på agendan var ett möte i Högfors där västnyländska riksdagsledamöter och kommun- och stadsdirektörer träffades för att diskutera aktuella frågor. Därefter bar det av mot Helsingfors då Nylands förbunds styrelse hade sitt första möte för detta år. På kvällen sammanträdde Raseborgs stadsfullmäktige.

Vecka 2 & 3/2011

Skriven den .

Efter tre veckors uppehåll inledde riksdagen vårsessionen den 11 januari. Dagen innan började svenska riksdagsgruppens två dagar långa midvintermöte då vi träffade företag och institutioner i huvudstadsregionen. Överst bland programpunkterna var ett besök på Aalto Venture Garage där initiativrika entreprenörer får hjälp med att förvandla sina idéer till företag. Verksamhetslokalen – garaget – är öppen för alla som vill starta upp ett företag. Ett utmärkt exempel på hur man kan gynna nyskapande och företagsamhet i Finland!