Gångna veckan arkiv

Sockerbetor och Finlands säkerhet

Skriven den .

Vecka 18 och vecka 19 kom med var sin helg – 1:a maj och Kristi himmelsfärdsdag – vilket ledde till att riksdagen körde med förkortade arbetsveckor. Under vecka 18 försvårades vardagen visserligen av en telefon som pajat totalt, men i övrigt har det ändå varit två produktiva veckor. Riksdagen blev klar med sin behandling av den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen, och regeringen presenterade nya riktlinjer gällande SOTE-reformen. Dessutom kunde jag äntligen börja så sockerbetor. De plenifria dagarna gick alltså mycket lämpligt i vårbrukets tecken.

Försvarsutskottet på besök i Västnyland

Skriven den .

Riksdagens försvarsutskott var den här veckan på besök i Västnyland. Under torsdagen bekantade vi oss med verksamheten vid både Nylands brigad och Sisus lastbilsfabrik. Redan under förra riksdagsperioden föreslog jag att utskottet skulle kunna besöka Dragsvik, och efter debatten kring försvarsmaktsreformen, beslöts det att vi skulle besöka brigaden vid ett passligt tillfälle.

En vanlig vecka

Skriven den .

Vecka 16 var en rätt så typisk vecka. Måndag morgon var det nyländska frågor som gällde då Nylands förbunds styrelse sammanträdde. På kvällen stod Raseborgsfrågor på tur, då stadsfullmäktige samlades till möte.

Tisdag eftermiddag bjöd i sin tur på varierande teman. Först deltog jag i ett möte med den Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR). YTR hade bjudit in SFP för att diskutera det sjätte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet som nu håller på att sammanställas. Under träffen diskuterade vi bland annat bredband, närmat och problemet med att NTM-centralerna gör olika tolkningar. Dessutom funderade vi mera allmänt hur man kunde förbättra programmens genomslagskraft. Landsbygdsprogrammen har goda målsättningar, men svårigheten ligger i att förverkliga åtgärderna i programmet.

Folktinget i Tammerfors

Skriven den .

På veckoslutet samlades Svenska Finlands folkting till session i Tammerfors. Det här var första gången den nya sammansättningen av Folktinget samlades. Platserna i Folktinget fördelas på basis av resultatet i kommunalvalet, och ledamöterna väljs i enlighet med listor som partierna gjort upp valkretsvis. Själv kom jag med första gången efter kommunalvalet 2008, och sitter nu min andra period i Folktinget. Under sessionen i Tammerfors fungerade jag som talman, ett uppdrag som jag också fått ha under tidigare sessioner.

Påsk & företagsbeskattning

Skriven den .

Påskveckan var plenifri, och jag höll mig även mestadels borta från Helsingfors. Jag hade en del möten i Raseborg, men passade också på att njuta av det härliga vårvädret och det perfekta skidföret genom att skida nästan varje dag. På måndagen var jag ändå i Böle, eftersom NSP:s styrelse den här gången höll möte på Nylands förbunds kontor. I tillägg till våra egna ärenden, diskuterade vi aktuella frågor med miljöplanerare Lasse Rekola.

Statsfinanserna

Skriven den .

Det här var veckan då regeringen gjorde upp om ramarna för statsfinanserna för de kommande fyra åren. För våra ministrar innebar den så kallade ramrian intensiva och utdragna förhandlingar; för oss på riksdagen har det inneburit diskussioner med ministrarna, ett extra gruppmöte och en träff på Ständerhuset på torsdag morgon.

Jordbruk och andra yrken

Skriven den .

Även denna vecka började med något nytt, då alla NSP:s lokalavdelningar i Raseborg för första gången höll sina vårmöten tillsammans. På måndag kväll samlades alltså Bromarf, Karis, Tenala, Snappertuna och Pojo avdelningarna på Novia. Efter att alla hållit sina respektive årsmöten, lyssnade vi på Ilkka Herlin som talade om ett mycket relevant och omdiskuterat tema, nämligen jordbruket och Östersjön. Min uppfattning är att det gemensamma informationstillfället var lyckat och uppskattades av medlemmarna.