Tal arkiv

Finland ska hjälpa Centralafrikanska republiken

Skriven den .
Inlägg i debatt kring  krishantering i Centralafrikanska republiken

Värderade herr talman,
Läget i Centralafrikanska republiken har länge varit oroligt. Situationen för befolkningen är ytterst oroväckande och de som lider mest är de allra svagaste. Oroligheterna har pågått i flera år och enligt uppskattning är hälften av befolkningen – flera miljoner människor – i behov av akut humanitär hjälp.

Krishantering i Centralafrikanska republiken

Skriven den .
Svenska riksdagsgruppens anförande kring Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats i Centralafrikanska republiken

Värderade talman,

Nu diskuterar vi en militär krishanteringsinsats med flera internationella aktörer. Det är Afrikanska unionen som är största aktör. Med sin MISCA-operation vill Afrikanska unionen skydda civila, återinföra allmän ordning och garantera att den humanitära hjälpen når fram i Centralafrikanska republiken. Näst största aktör är Frankrike som kommer att utöka sin närvaro i sin gamla koloni till omkring tvåtusen krishanteringssoldater.

Skogslagarna

Skriven den .
Inlägg i debatten om skogslagar i plenum 4.12.2013

Ärade herr talman!


Skogen är utan tvekan en av de viktigaste resurserna vi har i Finland. Skogen betyder exportvara för oss, den utgör en femtedel av Finlands export och står för nästan en lika stor del av arbetskraften inom industrin. Det är därför ytterst viktigt att vi i politiken främjar ett hållbart och långsiktigt skogsbruk, inte bara ur skogsbrukets synvinkel och skogsägarnas synvinkel utan även av nationalekonomiska skäl. Finland har ett starkt kunnande inom skogsbruket.

Budgetpropositionen 2014

Skriven den .
Inlägg i remissdebatten om budgetpropositionen för år 2014

Ärade herr talman!


Ett allmänt budgetpolitiskt anförande ännu i det här skedet.Vi har flera år av ekonomiskt utmanande tider bakom oss, och tyvärr måste man konstatera att de ser ut att fortsätta. Vi kan därför inte vänta oss nya eller ökade anslag i statsbudgeten, utan det vi behöver allra mest just nu är nya modeller för att klara av att finansiera vår nuvarande välfärd.

Nordiskt samarbete inom säkerhets- och försvarspolitiken

Skriven den .
Ärade herr talman! Det är knappast någon överraskning att svenska riksdagsgruppen varmt stöder en intensifiering av det nordiska säkerhets- och försvarssamarbetet. Vi är ju traditionellt tillskyndare av nordiskt samarbete i största allmänhet inom den naturliga värdegemenskap Norden utgör. Nordiskt samarbete är också stadigt förankrat i den allmänna opinionen i vårt land.

Finlands nya säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse

Skriven den .

Ärade talman! Finlands säkerhetspolitiska riktlinjer utgår ifrån en bred säkerhetsuppfattning. Samhällets beredskap följer principen för övergripande säkerhet där myndigheter, näringsliv, organisationer och medborgare tillsammans ser till att samhällets viktigaste funktioner kan upprätthållas också under krissituationer. Cybersäkerheten, elförsörjningen och livsmedelsförsörjningen är några exempel på viktiga delar av den övergripande säkerheten. Enligt min mening är det mycket viktigt att Finland har en tillräcklig försörjningsberedskap, och jag är glad över att utrikesutskottet är enigt med försvarsutskottet gällande vikten av att frågor gällande försörjningsberedskapen tas upp mera ingående i kommande redogörelser.

Medborgarinitiativ om pälsdjursnäringen

Skriven den .

Ärade herr talman! Det första medborgarinitiativet, ett resultat av vår nya rikspolitiska påverkningskanal, är nu här i riksdagen för behandling. För många är det här en stor och viktig händelse; att få sin sak prövad av den högsta beslutsfattande och den lagstiftande instansen i vårt land, av riksdagen.