Tal arkiv

Krishantering i Centralafrikanska republiken

Skriven den .
Svenska riksdagsgruppens anförande kring Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsinsats i Centralafrikanska republiken

Värderade talman,

Nu diskuterar vi en militär krishanteringsinsats med flera internationella aktörer. Det är Afrikanska unionen som är största aktör. Med sin MISCA-operation vill Afrikanska unionen skydda civila, återinföra allmän ordning och garantera att den humanitära hjälpen når fram i Centralafrikanska republiken. Näst största aktör är Frankrike som kommer att utöka sin närvaro i sin gamla koloni till omkring tvåtusen krishanteringssoldater.

Nu har även EU bestämt att genom en egen krishanteringsinsats stöda MISCA-operationen. Effekterna av konflikten i Centralafrikanska republiken riskerar rubba stabiliteten också i grannländerna. EU verkar målmedvetet för att befrämja säkerheten bland annat i Sahelområdet och området söder om Sahara.

Svenska riksdagsgruppen anser att Finland ska vara en aktiv, solidarisk aktör när det internationella samfundet tar på sig sådana här åtaganden. Det är en viktig del av vår utrikes- och säkerhetspolitik.

Inför och vid EU-toppmötet om säkerhets- och försvarspolitik i december har Finland betonat unionens roll i krishantering.

Värderade talman,
Krishanteringsinsatsen i Centralafrikanska republiken är en besvärlig operation. Logistiken är svår och klimatet är tufft. Nu gäller det för oss att fråga oss själva: vad har vi för kunnande för att göra största möjliga nytta?

Statsrådets beslut är att Finland erbjuder omkring 20, högst 30, soldater till EU-styrkan som beräknas uppgå till omkring tusen. Med tanke på att vi har två kompanier i UNIFIL-insatsen i Libanon och är engagerade i Afghanistan är antalet rimligt.

Vi ska ta vårt ansvar, men insatsen ska stå i rätt proportion till vår storlek.

Vi ska ändå inte glömma att människorna i Centralafrikanska republiken står inför en humanitär katastrof. Där dödas människor och många far illa. Det är en svår och utmanande krishanteringsinsats, men inför det ska vi inte vara handlingsförlamade. Att inte göra något alls är fel.

Värderade talman,
Här förväntas trovärdighet från Finlands sida. Vårt kunnande och våra erfarenheter när det gäller internationella krishanteringsinsatser står på hög nivå. Nu gäller det att klart analysera vilket specialkunnande vi bäst kan bidra med i den svåra situationen.

Generellt kan också tilläggas, att vårt deltagande i denna operation ger vår försvarspersonal värdefulla erfarenheter av krisförhållanden, som hjälper oss att utveckla våra egna försvarssystem här hemma.

Konflikten i Centralafrikanska republiken har lett till att uppskattningsvis 100 000 personer har slagit läger kring huvudstadens Banguins flygfält. Den mest akuta uppgiften är att säkerställa att den humanitära hjälpen når fram till människorna som har sökt skydd kring flygplatsen.

EU:s militära krishanteringsinsats i Centralafrikanska republiken är till karaktären en så kallad bridging-operation. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att ansvaret för stabiliteten i området ska kunna överflyttas på Afrikanska unionens MISCA-operation.