Tal arkiv

Medborgarinitiativ om pälsdjursnäringen

Skriven den .

Ärade herr talman! Det första medborgarinitiativet, ett resultat av vår nya rikspolitiska påverkningskanal, är nu här i riksdagen för behandling. För många är det här en stor och viktig händelse; att få sin sak prövad av den högsta beslutsfattande och den lagstiftande instansen i vårt land, av riksdagen.

Herra puhemies! Eduskunta on halunnut, että kansalaisilla on tämä vaikuttamiskanava käytettävissään, ja meidän velvollisuutenamme on käsitellä tällä tavalla tehtävät aloitteet vakavasti. On tärkeää, että aloitteet käsitellään perusteellisesti ja että me, kuten normaalissakin lainsäädäntötyössä, kuulemme asiantuntijoita ja paneudumme asioihin, jotka tuodaan tätä väylää pitkin eduskuntaan.

Naturligtvis för att ett initiativ taget av minst 50 000 röstberättigade medborgare är värt det, men också för att det beslut som riksdagen i sinom tid fattar ska vara legitimt och kunna respekteras också av dem, i många fall säkert just initiativtagarna, som inte tycker lika som majoriteten här i riksdagen.

Det här initiativet vill att pälsdjursuppfödningen som näring ska förbjudas i Finland. Det vill inte jag. Jag delar omsorgen om och oron över djurens välfärd, och jag vill medverka till åtgärder som förbättrar djurens välfärd. Till exempel genom att andelen certifierade pälsfarmer ytterligare ökar, fast vi redan i dag har 70 procent som är det, eller att det nationella hälsovårdsprogrammet för djur skulle omfatta alla produktionsdjur som medlemmen i vår riksdagsgrupp, Mats Nylund yrkar på i sin lagmotion.

Att förbjuda pälsnäringen i Finland flyttar produktionen till andra länder som antagligen åtminstone inte har ett bättre djurskydd, och löser därför definitivt inga av de problem som nu kan tänkas höra ihop med djurhållningen. Det som händer är att Finland går miste om exportintäkter och ett stort kunnande som finns inom näringen i vårt land i dag, och för djurens del blir förhållandena med stor sannolikhet betydligt sämre.

Suomen turkistuotannon arvo on lähes 400 miljoonaa euroa, ja koko tuon summan voidaan katsoa olevan vientituloja. Vientituloja Suomi tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan. Sen sijaan, että luopuisimme tästä suuresta vientitulojen lähteestä, meidän on tehtävä panostuksia monilla eri toimialoilla vientitulojen lisäämiseksi. Turkistarhaus tuottaa huomattavat verotulot suomalaiselle yhteiskunnalle. Monille kunnille, joissa on turkistarhoja, nämä verotulot ovat täysin ratkaisevia, jotta kunnat pystyvät takaamaan palvelut asukkailleen ja ylläpitämään oman elinvoimansa.

Elinkeinolla on myös suuri työllistävä vaikutus. Elinkeinoa pitääkin kehittää siten, että eläinten hyvinvointia parannetaan entisestään ja että koko elinkeinoon saadaan valettua tulevaisuudenuskoa. Turkistarhauksella on nykyisellään hyvä kannattavuus, ja se on kasvussa oleva ala, mutta ei ala suinkaan ole täysin ongelmaton.

Herr talman! Jag hoppas och utgår i från att vi här i riksdagen behandlar initiativet seriöst och djuplodande. Jag vill också att behandlingen blir mångsidig, så att vi inte bara funderar på om näringen ska förbjudas eller inte, utan också på hur den kan utvecklas. Det tycker jag att den ska, utvecklas och bli bättre, inte minst när det gäller djurhållningen.

Inlägg i remissdebatten, 25.4.2013