Tal arkiv

Nordiskt samarbete inom säkerhets- och försvarspolitiken

Skriven den .
Ärade herr talman! Det är knappast någon överraskning att svenska riksdagsgruppen varmt stöder en intensifiering av det nordiska säkerhets- och försvarssamarbetet. Vi är ju traditionellt tillskyndare av nordiskt samarbete i största allmänhet inom den naturliga värdegemenskap Norden utgör. Nordiskt samarbete är också stadigt förankrat i den allmänna opinionen i vårt land.

Länge var säkerhets- och försvarspolitiken något av ett tabu i det här samarbetet, men både omständigheterna och attityderna har förändrats. Kraven på en sträng hushållning med knappa samhällsresurser och de ökade kostnader den militärteknologiska utvecklingen medför tvingar fram ett samarbete mellan likasinnade länder i allt från materialanskaffning över gemensamma övningar till en viss rationell arbetsfördelning som gynnar alla parter. Inom Norden är ett sådant samarbete dessutom både önskvärt och ändamålsenligt.

Arvoisa puhemies! Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään puolustusyhteistyöstä sellaisenaan, vaan myös pohjoismaisessa yhteistyössä turvallisuuspolitiikkaa on tarkasteltava sinä laajana kokonaisuutena, jonka se ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä muodostaa. Meillä on vuodesta 2011 saakka pohjoismainen solidaarisuusjulistus, jota sovelletaan luonnonkatastrofeihin ja muihin katastrofeihin, kyberuhkiin ja terrori-iskuihin. Raja tällaisten uhkien ja mahdollisten suoranaisten sotilaallisten uhkakuvien välillä on nykymaailmassa hämärä.

Varsinainen pohjoismainen puolustusyhteistyö on jo käynnistynyt useilla sektoreilla, ja se on tiivistynyt ennen kaikkea puolustusministeri Wallinin ja puolustusministeri Haglundin virkakausilla. Kyse on Pohjoismaiden ilmatilan yhteisestä valvonnasta, yhteisistä sotaharjoituksista merellä ja ilmassa, kriisinhallintayhteistyön tehostamisesta sekä YK:n että Naton alaisuudessa ja yhteistyöstä EU:n pohjoisessa taisteluosastossa.

Suomen osallistuminen Islannin ilmatilan valvomisen yhteydessä toteutettavaan harjoitustoimintaan joidenkin viikkojen ajan ensi vuonna on epädramaattinen ja looginen jatko, jota sekä puolustusvaliokunta että ulkoasiainvaliokunta puoltavat. Yhteiset kalustohankinnat muodostuvat sen sijaan haasteeksi, koska kansalliset teollisuusintressit ja kolmen Pohjoismaan Nato-jäsenyys asettavat omat rajoituksensa.

Arvoisa puhemies! Pohjoismainen turvallisuus- ja puolustusyhteistyö on ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä nähtävä nimenomaan EU:n ja Naton piirissä tapahtuvan yhteistyön täydennyksenä eikä niiden vaihtoehtona, mutta ei myöskään Ruotsin ja Suomen automaattisena väylänä Nato-jäsenyyteen. Emme kuitenkaan voi sulkea silmiämme siltä tosiasialta, että kolme viidestä Pohjoismaasta on Naton jäsenenä ja että kahdella muulla on kumppanuussopimukset puolustusliiton kanssa. On siis luonnollista, että pohjoismainen yhteistyö vahvistaa näitä yhteyksiä ja verkostoja, joilla on myös vahva transatlanttinen ulottuvuus.

Ärade herr talman! Det nordiska säkerhets- och försvarssamarbete som håller på att byggas upp inom ramen för Nordefco behöver också en permanent politisk överbyggnad och struktur med en parlamentarisk förankring. Svenska riksdagsgruppen vill aktivt bidra till att en sådan inrättas.

Gruppanförande i debatten om nordiskt samarbete inom säkerhets- och försvarspolitiken, 6.6.2013