Tal arkiv

Ramarna för statsfinanserna 2014-2017

Skriven den .

Ärade herr talman! De ekonomiska svårigheterna, och till och med kriser, fortsätter runtom i Europa, och fastän vi inte här i Finland har en ekonomisk kris så har vi väldigt stora ekonomiska utmaningar. Den ekonomiska tillväxten förutspås vara svag även på medellång sikt. Vi måste alltså fortsätta att ta ansvar, fortsätta att försöka få fart på sysselsättningen och företagsamheten, fortsätta att försöka få statsbudgeten i balans för att på så sätt kunna stävja skuldsättningen.

Fråga om nordiskt försvarssamarbete och försörjningsberedskapen

Skriven den .

Herr talman! Som vi sade i gruppanförandet så är det viktigt att Finland är aktivt med i det internationella samfundet, och också regeringen har dragit upp de här linjerna på ett förtjänstfullt sätt i redogörelsen. Jag skulle instämma i den fråga som ledamot Kanerva här ställde om Nordefco-samarbetet, vad regeringen har för eventuella målsättningar för att fördjupa det nordiska perspektivet.

Gruppanförande om säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen

Skriven den .

Ärade herr talman! Finlands försvar är vår gemensamma brand- och olycksfallsförsäkring. Var och en som har en sådan försäkring hoppas förstås att man aldrig behöver tillgripa den. Ändå är det få som skulle vara beredda att avstå från den. Man har den, bokstavligen, för säkerhets skull. Det är lätt för svenska riksdagsgruppen att omfatta de tre fundament vår försvarspolitik också enligt denna redogörelse bygger på, nämligen allmän värnplikt, ett territoriellt försvar av hela landet och fortsatt militär alliansfrihet.

Fråga om trafiksäkerheten

Skriven den .

Herr talman! Det här momentet skulle säkert behöva betydligt mer pengar än vad nu statsfinanserna tillåter, men som helhet tycker jag att det här förslaget och betänkandet är balanserat och bra.

Kommunikationsfrågor i statsbudgeten

Skriven den .

Ärade herr talman! Trafikpolitik är näringspolitik, och inte minst nu då statsfinanserna är ansträngda och exporten i behov av ett uppsving är det viktigt att vi satsar på ett konkurrenskraftigt näringsliv. Ett steg i ledet är att förse våra företag med fungerande kommunikationer, oberoende av om det är landsvägar, järnvägar, sjövägar eller bredband som de använder sig av.

Fråga om landsbygdspolitiskt serviceprogram

Skriven den .

Värderade herr talman! Det här budgetmomentet innehåller ju många bra satsningar som är helt nödvändiga för att Finland ska klara sig ur den här ekonomiska krisen vi befinner oss i.

Fråga om försvarsindustrin och beväringars utbildning

Skriven den .

Herr talman! Vi vet alla att försvarsmaktsreformen kommer att kräva en del resurser i inledningsskedet och när den genomförs. Samtidigt vet vi också att försvaret har drabbats, kanske till och med oskäligt hårt, av budgetnedskärningar, men i utskottet har vi blivit övertygade om att man ändå kan klara av det här förutsatt att nivån på anslagen kan återgå till det normala från och med 2015.