• Thomas Tack2019

Aktuellt

En SOTE-pusselbit är på plats

Pressmeddelande 19.12.2019

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovårdsreformen har idag offentliggjort utredningen kring Nylands lösning i social- och hälsovårdsreformen. Följande steg är att utredningen går på utlåtanderunda till kommunerna.

- Förslaget om Nylandslösningen utgör en viktig bit i ett stort pussel. Förslaget är att Nyland delas in i fem olika områden i social- och hälsovårdsreformen. Det här är en lösning som ger förutsättningar att utveckla också servicen på svenska i Nyland, säger minister Thomas Blomqvist. Läs mer ...

Thomaustauko

Kolumn i Etelä-Uusimaa 19.12.2019

Minulle on ilo ja kunnia ryhtyä kolumnistiksi Etelä-Uusimaassa. Käytän tämän ensimmäisen kolumnini esittäytymiseen. Viimeiset kuusi kuukautta olen toiminut ministerinä ensin Rinteen ja nyt Marinin hallituksessa. Olen ennen tätä kautta toiminut 12 vuotta kansanedustajana ja ennen sitä maanviljelijänä. Olen kotoisin Tenholasta ja istun Raaseporin kaupunginvaltuustossa.

Hallituksessa minulla on vastuullani pohjoismainen yhteistyö ja tasa-arvo. Nämä kaksi sopivat vallan mainiosti yhteen koska tasa-arvo on pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusta ja yksi maiden vahvuuksia. Hallitusohjelma painottaa sitä paitsi juuri pohjoismaista yhteistyötä ja tasa-arvoa ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen tasa-arvon kärkimaaksi ja erityisesti parantaa tasa-arvoa työelämässä ja perheiden tasa-arvoa. Pohjoismaisessa yhteistyössä tavoitteena on, että Pohjola olisi maailman parhaiten integroitunut alue.
Läs mer ...

Jämställdhet prioriteras

Pressmeddelande 12.12.2019

- Det gör mig glad att se en tydlig jämställdhetsprägel bland tilläggsanslagen som riksdagens finansutskott föreslår. Att jämställdhet prioriteras är viktigt både för jämställdhetsaktörerna på gräsrotsnivå, och som samhälleligt signalvärde. Vi vinner alla på ett mer jämställt samhälle, säger riksdagsledamot och minister Thomas Blomqvist.

Bland satsningarna med tydlig jämställdhetsprägel finns bland annat förebyggande arbete mot våld i nära relationer, förbättrande av läskunnigheten, kvinnoorganisationernas och Marthaförbundens verksamhetsbidrag och samordningsorganet under Istanbulkonventionen. Läs mer ...