• Blomqvist 2

fel

reCaptcha-pluginen måste ha en webbplatsnyckel för att fungera. Kontakta systemadministratören.

Ange e-postadressen som är knuten till din inloggning. Ditt användarnamn kommer att skickas till den e-postadress du tidigare angivit för dina inloggningsuppgifter.

(frivilligt)

Aktuellt

Välkommet extra stöd till drabbade kommuner

Statsrådet beslöt i dag bevilja vissa kommuner ett förhöjt behovsprövat stöd av statsandelarna. Stödet på sammanlagt 60 miljoner euro beviljades till 66 kommuner.

– Den kommunala ekonomin har varit trängd redan länge och har nu dessutom rammats mycket hårt av coronapandemin. Nästan hälften av landets kommuner, hela 149 stycken, hade sökt om stödet vilket visar den svåra situationen på det lokala planet, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Läs mer ...

Blomqvist: Nordiska ordförandeskapet 2021 ska prioritera beredskap, integration och hållbarhet

Finland tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 1.1.2021. Ordförandeskapets linjedragningar behandlas brett under den här veckan som vanligtvis är en supervecka för nordiskt samarbete, nämligen Nordiska rådets Session. På grund av coronapandemin behandlas ordförandeskapet ändå genom en mängd virtuella möten.

- Jag ser mycket framemot att Finland vid årsskiftet ta över ordförandeskapet. De nordiska samtalen på politisk nivå, både formella och informella, har varit tätare än på många, som följd av coronapandemin. Det är nu viktigt att vi under ordförandeskapet håller upp den täta kontakten, som uppstått, men även klarar av att se till att samtalen utmynnar i något konkret. Målsättningen är bland annat att granska hur vi kan utveckla vårt samarbete kring bättre beredskap inför framtida kriser, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Läs mer ...

Blomqvist: Pohjoismainen puheenjohtajuus 2021 priorisoi huoltovarmuutta, integraatiota ja kestävyyttä

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus siirtyy 1.1.2021 Suomelle. Puheenjohtajuuden valmisteluita käsitellään yleensä Pohjoismaiden ministerineuvoston istuntoviikolla, jota voidaan nähdä pohjoismaisena poliittisena superviikkona. Koronapandemian takia puheenjohtajuusvuoden linjaukset käsitellään tänä vuonna useammassa sähköisessä kokouksessa.

- Odotan mielenkiinnolla vuodenvaihdetta ja Suomen puheenjohtajuutta. Pohjoismaiset poliittiset keskustelut, sekä viralliset että epäviralliset, ovat olleet entistä tiiviimpiä, koronapandemian johdosta. On keskeistä, että pystymme puheenjohtajuuskautemme aikana jatkaa tiiviitä yhteydenpitoja, mutta meidän tulee myös varmistaa ett keskustelut johtavat johonkin konkreettiseen. Tavoite on siksi mm., että tarkistamme, miten voimme kehittää huotovarmuusyhteistyötämme tuleviin kriiseihin, sanoo Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri.

Läs mer ...