Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Elinkeinoelämä luo perustan hyvinvoivalle kunnalle

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa kuntien työllisyyteen ja elinkeinoedellytyksiin panostamisen merkitystä. Ministeri Blomqvist vieraili Lohjalla ja Vihdissä 3. lokakuuta ja tapasi muun muassa kaupungin johtoa, vieraili yrityksissä ja vastasi kouluvierailun aikana oppilaiden kysymyksiin.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tuo suuria muutoksia kunnan tehtäviin. Kysymysten, jotka koskevat työllisyyttä ja elinkeinoelämää, on nyt mahdollisuus saada enemmän huomiota kunnassa. Tiivis yhteistyö kunnan ja elinkeinoelämän välillä on välttämätöntä, ja jatkuvaa vuoropuhelua ja toimivaa yhteistyötä tarvitaan, Blomqvist sanoo.

Työvoimapula on tosiasia monilla toimialoilla ja on positiivista, että kunnilla on jatkossa suurempi vastuu työllisyyspalveluista, kun työllisyys- ja yrityspalvelut siirretään kunnille tällä hetkellä eduskunnassa käsiteltävänä olevan esityksen mukaan, vuodesta 2025 alkaen.

– Olemme työskennelleet tämän uudistuksen kanssa, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä paremmalle työllisyydelle ja tuoda palvelut lähemmäs kuntalaisia. Kunnat ovat oman alueensa työllisyysmahdollisuuksien asiantuntijoita ja heillä on mahdollisuus tarjota monipuolisempia ja vaikuttavampia palveluita, Blomqvist sanoo.

Tulevaisuudessa kunnat tulevat olemaan keskeisiä toimijoita asukkaiden hyvinvoinnin tukemisessa ja toimivan arjen luomisessa kaikille kunnassa.

– Kuntien panostuksilla yritysten toimintamahdollisuuksiin voidaan luoda kasvua ja parantaa työllisyyttä. Sillä työllä on suuri merkitys koko alueen kilpailukykyyn ja elinvoimaan, Blomqvist sanoo.