Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

HUS:n ehdotukset, joita on mahdoton hyväksyä!

HUS on tänään (28.9) esittänyt ehdotuksen vähentää merkittävästi Uudenmaan pienempien sairaaloiden toimintaa. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri ja kansanedustaja Thomas Blomqvist pitää näitä ehdotuksia mahdottomana hyväksyä.

– Lähisairaaloilla on tärkeä rooli ja niiden toimintaa tulee kehittää, ei päinvastoin, kuten HUS nyt ehdottaa. Kyse on kirjaimellisesti elintärkeistä yksiköistä ja ilman niitä hoidon tarpeessa olevat altistuvat suuremmille riskeille, Blomqvist toteaa.

HUS:n ehdotuksen mukaan terveydenhuolto pääkaupunkiseudun ulkopuolella heikkenisi merkittävästi.

– Nyt Uudenmaan hyvinvointialueiden on neuvoteltava HUS:n kanssa ratkaisujen löytämiseksi, jotka turvaavat myös pienten sairaaloiden toimintaedellytykset. Lain mukaan jokaisella on, ilman syrjintää, oikeus yhdenvertaiseen terveydenhuoltoon. Tämä vaarantuu, jos terveydenhuolto keskitetään pääkaupunkiseudun suurempiin sairaaloihin, Blomqvist sanoo.

– Hyvinvointialueet ovat vastuussa hoidosta ja sosiaalihuollosta 1.1.2023 alkaen ja siksi hyvinvointialueiden ja HUS:n on nyt keskusteltava ja neuvoteltava, jotta päästään parempiin ratkaisuihin kuin mitä HUS tänään on esittänyt, Blomqvist päättää.