Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Vierailuja Ahvenanmaalla

Ahvenanmaa on tullut tutuksi kuluneen kesän ja syksyn aikana. Lomailin siellä kesällä ja elo-syyskuun aikana vierailin Ahvenanmaalla kaksi kertaa työn merkeissä.

Elokuussa vierailuni pääkohde oli ReGeneration 2030 gaalailta Alandica kulttuuri- ja kongressikeskuksessa. ReGeneration Week on nuorisotapahtuma, jossa nuorilla aktivisteilla on mahdollisuus keskustella suoraan päättäjien kanssa ja esitellä omia ratkaisujaan kestävän kehityksen edistämiseksi päättäjien tietoon.

Gaalan lisäksi ohjelmassani oli kokouksia, mm. Ahvenanmaan maakunnan hallituksen pohjoismaisen yhteistyöministerin Annette Holmberg-Janssonin ja tasa-arvoministerin Annika Hambruddin kanssa. Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström osallistui myös kanssani kokouksiin sekä tapaamisiin eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Kävimme monta hyvää ja antoisaa keskustelua tasa-arvosta, sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä kestävästä kehityksestä.

Den 13-14 september sammanträdde de nordiska samarbetsministrarna i Mariehamn och då var jag på Åland igen. Att hålla mötet på Åland, som är en nordisk gränsregion var både rätt och viktigt nu när vi blickar framåt efter coronapandemin och vill förstärka och fördjupa det nordiska samarbetet. Vi måste ta lärdom av erfarenheterna från pandemitiden. Vårt mål är att Norden ska vara världens mest integrerade region, och då bör vi också gemensamt bereda oss på kommande kriser. De centrala ärendena under mötet var det Nordiska ministerrådets budget för 2022 och diskussion om nordiska gränshindrens tillstånd med Gränshinderrådet. Vi hade riktigt bra diskussioner både under mötet och utanför mötet.

Det är alltid trevligt att få besöka Åland i arbetets tecken och speciellt trevligt är det när det, som den här gången fanns tid att också umgås utanför mötesrummet. Ålands samarbetsminister Anette Holmberg-Jansson, som stod värd för vårt sammanträde, hade ordnat ett fint program åt oss mellan mötena, som inkluderade besök till Sälvstyrelsegården, Föglö, Smakbyn, Klobben och Carlsro badhotell. Tyvärr blev det bara snabbvisiter på de flesta ställena, men det lämnade också en lockelse att komma på nytt.