Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Aluevaalit ovat tärkeät Länsi-Uudellemaalle!

Olen ollut aika pitkään mukana kunnallispolitiikassa. Harva kysymys saa kuntalaiset aktivoitumaan yhtä paljon ja herkästi, kuin terveys- ja hoivapalvelut, sekä niiden saatavuus ja laatu. Ne kirvoittavat yhteydenottoja meihin kuntapäättäjiin huomattavan paljon enemmän kuin monet muut kysymykset, mikä on hyvin ymmärrettävää. Terveys ja niihin liittyvät palvelut tulevat, ihan kirjaimellisestikin, usein aivan iholle ja koskettavat meitä kaikkia. On selvää, että silloin reagoidaan ja ollaan päättäjiin yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai kasvotusten.

Siksi minua huolestuttaa tieto siitä, että tulevat hyvinvointialuevaalit eivät herätä suurta kiinnostusta äänestäjien keskuudessa. Vain runsaat 40 % äänestäjistä ilmoittavat olevansa kiinnostuneet aluevaaleista, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta. Tämä on huolestuttavan vähän, ottaen huomioon vaalin tärkeyden nimenomaan ihmisille hyvin tärkeän, jopa elintärkeän, asian osalta.

Vaaleissa valitaan uusien hyvinvointialueiden ensimmäiset valtuustot ja nämä tulevat, etenkin nyt ensimmäisenä kautenaan, viitoittamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden suuntaa pitkälle tulevaisuuteen. Valtuustot valitsevat hyvinvointialueen hallituksen, lautakunnat sekä tärkeimmät virkamiehet, suuntaavat budjettipäätöksissään voimavarojaan, sekä rakentavat päätöksissään tulevaisuuden säännöt ja toimintatavat siitä, miten jatkossa hoidetaan sosiaali- ja terveyspalvelut alueilla.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on laaja. Se kattaa seuraavien kuntien alueen: Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, ja Vihti. Tällä hetkellä kunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastuspalveluista, mutta nyt palvelut siirtyvät kokonaan hyvinvointialueen hoidettavaksi. Tällä alueella asuu lähes puoli miljoonaa ihmistä. Kaikille pitää, asuinpaikasta riippumatta, pystyä takaamaan yhtäläiset palvelut, tasa-arvoisesti ja asiakasnäkökulma edellä.

Myös sisällön osalta äänestetään laajasta kokonaisuudesta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi alueiden vastuulle siirtyy myös kolmas kokonaisuus, pelastustoiminta. Tämän osalta LUP, Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos, on jo toiminut samalla maantieteellisellä alueella kuntien yhteisenä kuntayhtymänä. Sen osalta voidaan siis sanoa, että aluetason organisaatio on jo olemassa ja muutos on suurempi hallinnollisella puolella.

Sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat hyvin arkisia asioita. Kyse on siitä miten nopeasti ja kuinka läheltä kotiasi pääset lääkäriin, miten ikääntyneiden palvelut järjestetään, miten vaikeavammaisten palvelut järjestetään, miten syrjäytyneisyyttä estetään tai miten neuvolapalvelut järjestetään. Samalla on kyse myös esimerkiksi siitä, miten digitalisaation hyötyjä osataan käyttää ja edistää siten, että tehokkuus nousee, kuitenkin kuormittamatta henkilöstöä tai heikentämättä palveluiden saatavuutta ihmisille jotka eivät pysty tai halua käyttää tietokonetta tai älylaitteita.

Siksi minusta kaikkien kannattaa olla hyvinkin kiinnostuneet kolmen kuukauden päästä pidettävistä vaaleista.

Kolumni on julkaistu Etelä-Uusimaassa 21.10.2021