Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Ilmasto, työllisyys sekä ensi vuoden budjetti

Hallituksen budjettiriihi saatiin päätökseen viime viikolla. Jälleen kerran tarvitsimme hieman enemmän aikaa, kuin etukäteen oli arvioitu. Lopputulos kuitenkin ratkaisee ja voimme olla tyytyväisiä tulokseen.

Lisäpäivän tarpeeseen vaikutti muun muassa se, että riihessä käsiteltiin kolmea isoa kokonaisuutta yhdellä kertaa. Ensi vuoden tulo- ja menoarvion lisäksi hallitus linjasi ja tarkensi polun kohti hiilineutraalia Suomea vuonna 2035 sekä teki myös työllisyyttä edistäviä päätöksiä.

Ilmastokysymykset olivat paljon esillä julkisuudessa ja puhuttiin jopa ilmastoriihestä. Tavoite, eli hiilineutraaliuus vuonna 2035, on kaikilla hallituspuolueilla yhteinen. Kävimme keskustelua keinoista ja itse olen tyytyväinen, että löysimme kannustavia keinoja verojen ja kieltojen sijaan. Enemmän porkkanaa kuin keppiä.

Hallitus uppoutui syvällisesti kasvihuonekaasuinventaarion saloihin. Hiukan yksinkertaistaen voidaan sanoa, että on kolme osiota; maankäyttösektori, jossa metsämme toimivat hiilinieluina, päästökauppasektori, joka koostuu teollisuudesta ja energiantuotannosta, ja niin kutsuttu taakanjakosektori, johon kuuluu liikenne, lämmitys sekä maatalous.

Liikenteen osalta hallitus on jo aikaisemmin tänä vuonna hyväksynyt fossiilittoman liikenteen tiekartan, eli hallituksen periaatepäätöksen, jolla voimakkaasti vähennetään liikenteen päästöjä. Liikenteen sähköistyminen etenee nopeasti, nopeammin kuin mitä vielä vähän aikaa sitten arvioimme. Hallitus voi edesauttaa ja nopeuttaa tätä kehitystä monin eri tavoin, esimerkiksi edistämällä jakeluinfran rakentamista sekä nopeuttamalla autokannan uudistamista. Fossiilittoman liikenteen edistämiseksi hallitus varasi 75 miljoonaa euroa.

Päätimme myös edistää biokaasun käyttöä. Biokaasu on kotimainen tuote, jonka kasvu painottuu lannan ja muiden maatalouden jakeiden hyödyntämiseen. Valtaosa, n. 90 prosenttia, biokaasusta käytetään lämmitykseen ja loput liikenteessä. Hallitus linjasi, että biokaasu säilyy verottomana muussa kuin liikennekäytössä.

Työllisyyden parantamiseksi teimme merkittäviä päätöksiä ja työ jatkuu. On tärkeätä, että saamme työllisyyden ja talouden kääntymään parempaan suuntaan. Esimerkiksi edistämme työperäisen maahanmuuton saantia, korotamme opiskelijoiden tulorajoja ja yli 60-vuotiaiden työtulovähennys muutetaan kannustavampaan suuntaan. Nostamme kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja korotamme korvausprosenttia kotitalous- ja hoitotyöstä. Näillä parannuksilla haluamme kannustaa perheitä ja muita kotitalouksia hankkimaan arkea helpottavia koti- ja hoitopalveluita. Kotitalousvähennyksen korotuksella on myös iso merkitys monen pienyrittäjän työllisyyden kannalta. Toimenpiteet ja niiden rahoitus käyvät käsi kädessä. Tästä syystä käsittelimme jo hallitusohjelmassa valittuja fokusalueita, hiilineutraaliutta ja työllisyyden edistämistä, samanaikaisesti muun budjetin kanssa.

Lisäksi budjettiesityksessä on monia muita hyviä asioita, joita ei sovi unohtaa, esimerkiksi panostukset tieteeseen, koulutukseen ja kulttuuriin tai poliisien toimintaan. Tämä varsin monitahoinen kokonaisuus julkaistaan tämän kuun lopussa, kun koko 65 miljardin euron talousarvio lähetetään eduskunnan käsittelyyn.

Kolumni on julkaistu Etelä-Uusimaassa 23.9.2021