Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Miksi sote?

Meille kaikille tulee joskus se päivä, jona tarvitsemme apua ja tukea yhteiskunnalta. Sinä päivänä meidän pitää voida luottaa siihen, että saamme tarpeellista ja asianmukaista hoitoa ja hoivaa. Sen takia meidän pitää huolehtia siitä, että sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut ovat hyvällä tasolla ja että löytyy osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa.

Tänään meillä Suomessa on tilanne, jossa kaikki kansalaiset eivät välttämättä saa tai eivät voi luottaa siihen, että saavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa ajoissa tai tasa-arvoisesti. Meillä on haasteita muun muassa siinä, että jonot terveysasemille ovat usein liian pitkiä ja eriarvoisuutta korostaa omalta osaltaan se tosiasia että meillä on hyvin toimiva työterveydenhuolto johon siihen oikeutetut pääsevät nopeasti ja vaivattomasti. Meillä on myös merkittäviä terveyseroja eri sosioekonomisten ryhmien välillä ja sen lisäksi väestön ikärakenteen kehitys on haastava. Teknologinen kehitys ja digitalisaatio vie yhteiskuntaa eteenpäin, mutta tarvitsemme jatkossakin ihmisiä jotka hoitavat toisia ihmisiä ja jotka huolehtivat siitä, että saamme hoitoa ja hoivaa silloin kuin tarvitsemme sitä.

Olemme Suomessa sellaisessa tilanteessa, että meidän on uudistettava sosiaali- ja terveydenhuoltoamme, jotta voisimme turvata sen laatua ja saatavuutta myös jatkossa. Tämä vaatii m.m. hallintorakenteiden uudistamista ja sen takia tarvitsemme sote-uudistusta. Tämä on ollut tiedossa jo pitkään ja myös edelliset hallitukset ovat yrittäneet tätä, mutta eivät ole siinä onnistuneet. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että aikaisemmat hallitukset olisivat tehneet huonoa työtä vaan, että sote-uudistus on erittäin iso ja haastava tehtävä johon ei ole olemassa helppoa ratkaisua.

Marinin hallituksen tavoitteena on tehdä sellainen uudistus joka tekee sosiaali- ja terveyshuollosta nykyistä tasa-arvoisempaa, toimintakelpoisempaa ja kestävämpää. Otamme oppia aikaisempien hallitusten virheistä ja yritämme tehdä parempaa. Uusimaa tarvitsee esimerkiksi erillisratkaisua. Meidän ehdotuksessa Uusimaa tullaankin jakamaan viiteen eri alueeseen yhden sijasta. Tämä on merkittävä parannus aikaisempiin ehdotuksiin verrattuna. Tällä ratkaisulla voimme parantaa eri alueiden ja yksittäisen ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon ja siten pystymme myös vahvistamaan demokratiaa. Uudenmaan erillisratkaisulla pystymme myös paremmin turvaamaan palvelut molemmilla kansalliskielillä.

Hoidon laatu ja saatavuus ovat elintärkeitä. Länsiuusimaalaisille Raaseporin sairaala ja Lohjan sairaala ovat tässä keskeisessä roolissa. Tällä hetkellä käydään keskustelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sisällä Raaseporin sairaalan tulevaisuudesta. Minusta on todella tärkeää, että Raaseporin sairaala myös tulevaisuudessa voi ylläpitää ympärivuorokautista yhteispäivystystä. Myös tulevassa sote-maakunnassa Raaseporin sairaalalla on tärkeä rooli. Sen ympärille olisi aika luontevaa rakentaa yksi tulevan maakunnan sote-keskuksista. Sairaala on tietenkin keskeinen osa asukkaiden sairaanhoitoaketjua mutta se on tärkeä myös alueemme elinvoimaisuudelle.

Suunnitteilla oleva sote-uudistus ei vielä ole maalissa, mutta se etenee nyt hyvää vauhtia. Tämä uudistus ei tule ratkaisemaan meidän kaikkia ongelmia, mutta tosiasia on, että sosiaali- ja terveyspalveluja on uudistettava, jotta voimme jatkossa taata parempaa laatua, tasa-arvoisempaa hoitoa, lyhempiä jonoja, hyvää saatavuutta ja samalla luoda mahdollisuuksia hillitä kustannusten kasvua.

Sote-uudistuksessa tärkeintä on kuitenkin ihminen ja hänen oikeutensa hoitoon ja hoivaan. Tätä ei saa unohtaa keskustelussa rakenteista.

Kolumni Etelä-Uusimaassa 20.2.2020