Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Raaseporin sairaalaa tarvitaan

Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen tulevaisuus näyttää epävarmalta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) on laatinut asiasta raportin ja HUS:n hallitus tulee käsittelemään ja päättämään asiasta kevään aikana. Ilman yhteispäivystystä Raaseporin sairaalassa ei voida suorittaa nukutusta vaativia leikkauksia tai tarjota erikoissairaanhoidon päivystystä. Tämä heikentäisi ratkaisevasti sairaalan toimintaedellytyksiä ja minun näkemykseni on, että HUS:n hallituksen ei pitäisi lakkauttaa yhteispäivystystä.

Raaseporin sairaalan yhteispäivystyksen lopettaminen heikentäisi sosiaalista ja alueellista yhdenvertaisuutta hankolaisille, inkoolaisille ja raaseporilaisille. Tämä olisi vastoin sitä perusajatusta, että jokaisella tulisi olla yhdenvertainen oikeus korkealaatuiseen hoitoon oikeaan aikaan ja lähellä. Sairaala on tärkeä alueen kaikille asukkaille. Raaseporin sairaala on myös paras tae, että hoitoa voidaan saada molemmilla kansalliskielillä. Myös Lohjan sairaala on tärkeä seudun ihmisille. Sairaaloilla on tänään toimiva työnjako ja molempia tarvitaan.

Maassamme on, kuten kirjoitin helmikuun kolumnissani, suunnitteilla maanlaajuinen uudistus sosiaali- ja terveydenhuollosta. Uudellemaalle on näillä näkymin syntymässä tarvittava erillisratkaisu joka aikaisempiin sote-uudistuksiin verrattuna paremmin varmistaa ihmisten vaikutusmahdollisuuksia. HUS:n hallituksen päätös Raaseporin yhteispäivystyksen mahdollisesta lakkauttamisesta olisi tässä vaiheessa lyhytnäköinen ja järjenvastainen tilanteessa, jossa sote-uudistus on vasta suunnitteluvaiheessa. Tulevien maakuntien tulee itse voida päättää siitä, miten hoitoa järjestetään.

Raaseporin sairaala on tietenkin tärkeä alueemme asukkaille, mutta yhtä tärkeä se on alueemme elinvoimalle ja täällä toimiville yrityksille. Yhteispäivystyksen lopettaminen voisi johtaa ikävään kierteeseen, jossa alue ei houkuttele uusia asukkaita tai yrityksiä ja täällä toimivat yritykset eivät saa tarpeeksi työvoimaa. Yritysten kasvu hankaloituu ja koko alueen elinvoima voi tällä HUS:n mahdollisella päätöksellä heikentyä. Päätöksellä voi siis olla paljon laajempia ja kauaskantoisempia seuraamuksia kuin mitä ensin ehkä tulee ajatelleeksi.

Ei ole kenenkään intressissä, että Raaseporin sairaalan toimintaedellytyksiä heikennettään. Päinvastoin meidän pitää tukea ja vahvistaa Länsi-Uudenmaan elinvoimaa kaikin tavoin. Meidän pitää tehdä työtä sen eteen, että alueella on laajasti toimivia palveluja, että liikennejärjestelyt ovat sujuvia, että yritykset menestyvät ja kasvavat ja että ihmiset näkevät alueen viihtyisänä ja turvallisena asuinalueena.

Odotettavissa oleva Koronaepidemia korostaa sitä, että sairaalamme toimintaa ei tule heikentää. On tärkeätä, että meillä on tarvittava valmius tarjota hoitoa myös silloin kun jotakin yllättävää tapahtuu ja hyvinvointiyhteiskuntaamme koetellaan.

Kolumni Etelä-Uusimaassa 19.3.2020