Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Tasa-arvoisempi vanhemmuus on hyvinvointiteko

Viime sunnuntaina vietimme isänpäivää ja tulevana viikonloppuna on vuorossa sekä kansainvälinen miestenpäivä että kansainvälinen lastenpäivä. Tämä aika vuodesta on siis hyvä hetki pohtia hetki isyyttä, vanhemmuutta ja tasa-arvoa.

Mielestäni on erittäin tärkeää, että isät voivat olla läsnä ja toimia tukena lapsensa elämässä. Meidän päättäjien on siksi varmistettava, että edellytykset tasa-arvoiselle vanhemmuudelle ovat mahdollisimman hyvät. Yksi viimeaikainen edistysaskel on uusi perhevapaauudistus, joka astui voimaan elokuussa. Uudistus sisältää monia muutoksia, joka mahdollistaa perhevapaiden tasaisemman jaon vanhempien kesken. Uudistuksen toteutuminen on kuitenkin pitkälti kiinni siitä, minkälaisia päätöksiä vanhempainvapaiden suhteen tehdään kodeissa ja työpaikoilla.

Työnantajien ja koko yhteiskunnan tulee siksi varmistaa, että sekä äideille että isille on mahdollista ja luonnollista yhdistää perhe-elämä ja työ. Tasaisemmalla perhevapaiden jakamisella naisten ja miesten kesken on kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia myös työelämän tasa-arvoon ja koko perheen hyvinvointiin. Siitä hyötyvät kaikki. Suomessa työelämä on sukupuolittunut, eli naiset ja miehet työskentelevät eri ammateissa ja eri aloilla. Sukupuolittuneet roolit näkyvät myös monissa perheissä esimerkiksi siten, että naiset käyttävät suurimman osan perhevapaista ja ottavat suuremman vastuun kotitöistä.

Perhevapaiden tasaisempi jakaminen parantaisi naisten työmarkkina-asemaa, mutta siitä hyötyvät myös miehet ja lapset. Kun perhevapaat jakautuvat tasaisemmin isien rooli kotona vahvistuu ja lasten oikeus molempiin vanhempiinsa vahvistuu. Tasa-arvo hyödyttää sekä miehiä että naisia, tämä on kaikkien hyvä muistaa.

On myös tarkastettava, miten eri yhteiskunnan palveluissa huomioidaan molemmat vanhemmat, kun on kyse lasten kehitykseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista. Useasti isä voi jäädä näissä tilanteissa vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi neuvolat, varhaiskasvatus ja koulut tarvitsevat enemmän työkaluja isien kohtaamiseen ja tukemiseen. On tärkeää, että voisimme purkaa miehiin liittyviä stereotypioita eri puolilla yhteiskuntaa koulutuksen avulla.

Yhteiskunnan asenteet vaikuttavat vahvasti sukupuolirooleihin. Jokaisella meistä on tässä siis tärkeä rooli ja vastuu. Myös työpaikkojen ilmapiirillä on vaikutusta siihen, pystyvätkö molemmat vanhemmat sekä edetä työelämässä, että pitää perhevapaita.

Tärkein tehtävä vanhempana on antaa aikaa lapsilleen ja olla läsnä arjessa. Minulle isänä oleminen on ollut ja on minun elämäni tärkein tehtävä ja tiedän omasta kokemuksesta sen, että riippumatta siitä kuinka paljon yhteistä aikaa on, sitä tuntuu aina olevan liian vähän. Siksi myös isillä tulisi olla mahdollisuus olla läsnä lastensa arjessa vuoden jokaisena päivänä. Se on tärkeää sekä lapsille että isille.

Julkaistu 17.11.2022 Etelä-Uusimaa lehdessä