Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Hallituksen päätös perua kiinteistöverouudistusta oli tervetullut päätös

– Päätös lykätä uudistusta jotta verotusarvoista ja veroprosenteista päätetään samaan aikaan on tervetullut päätös, sanoo kansanedustaja Thomas Blomqvist.

RKP ja Thomas Blomqvist ovat toistuvasti huomauttaneet, että ehdotettu lakiesitys olisi voinut aiheuttaa omakotitalon omistajille kohtuuttomia korotuksia. Palautteen perusteella valtiovarainministeriö on todennut, että kiinteistöverouudistus toteutetaan yhdellä kerralla kahden sijasta. Verotusarvojen ja kiinteistöveroprosenttien uudistamisesta päätetään siis samanaikaisesti. Uudistusta koskeva päätös siirretään seuraavalle vaalikaudelle.

– Ehdotus ei ollut harkittu, ja siksi on hyvä, että hallitus vetäytyy myös tässä asiassa. Nyt on varmistettava, että kiinteistöomistajille aiheutuvat seuraukset tulevat kohtuullisiksi ja oikeudenmukaisiksi, Blomqvist sanoo.

Hallituksen alkuperäinen tavoite oli toteuttaa kaksivaiheinen uudistus. Hallitus olisi antanut syksyllä verotuksen uusimista koskevan lakiesityksen, ja seuraava hallitus olisi laatinut ehdotusta veroprosenteista seuraavan vaalikauden aikana. Tämä menettely olisi huomattavasti vaikeuttanut vaikutusten arviointeja, kuten Blomqvist on huomauttanut.

Lisätietoja:
Thomas Blomqvist, 050-512 1776