Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Hyviä lisäyksiä talousarvion eduskuntakäsittelyssä

Eduskunta on käsitellyt ensi vuoden talousarviota ja tehnyt siihen eräitä lisäyksiä koskien yksittäisiä projekteja. Talousvaliokunta päätti tänään lopullisista budjettivaroista.

– Tärkeitä liikenneprojekteja ovat esimerkiksi valaistustyöt kantatie 51 osalta sekä Fagervikintien perusparannustyöt. Kantatie 51 on hyvin vilkkaasti liikennöity tie, jolla kulkee paljon raskasta liikennettä, ja valaistuksella on merkittävä rooli liikenneturvallisuuden kannalta. Fagervikintie on pitkään ollut erittäin huonossa kunnossa, ja päällystevauriot muodostavat selkeän turvallisuusriskin. Tämän tyyppisillä parannusprojekteilla on myös positiivinen ilmastovaikutus, sillä ne vaikuttavat myönteisesti liikenteen sujuvuuteen, huomauttaa Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri.

– Erityisesti nyt koronapandemian aikana kotihälytysten määrä sekä naisiin kohdistuva väkivalta ovat lisääntyneet. Nyt tehdyt lisäykset ensi- ja turvakotien toiminnalle, naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman toteuttamiseksi sekä esimerkiksi Rikosuhripäivystyksen toiminnalle ovat ajankohtaisia sekä tärkeitä hankkeita juuri nyt, Blomqvist toteaa.

– Nämä ovat hyviä täydennyksiä. Monet näistä ovat sellaisia, joiden eteen olemme pitkään yhdessä tehneet töitä, ja olen iloinen siitä, että olemme nyt saavuttaneet hyvän neuvottelutuloksen, Thomas Blomqvist sanoo.