Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Kehysbudjetti tukee tasa-arvotavoitteita

Tänään eduskunta käsittelee hallituksen ehdotusta taloudellisista kehyksistä tulevien neljän vuoden aikana. Kehysbudjetin on tarkoitus tukea Suomea läpi koronakriisin. Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri, pitää neljän vuoden kehyksessä tärkeänä paitsi taloudellisia panostuksia joilla lievennetään koronakriisin vaikutuksia maan talouteen, myös toimenpiteitä, joilla jatketaan tasa-arvon vahvistamista.

–  Kehysbudjetin toimenpiteet vahvistavat ihmisoikeustyötämme ja pyrkimyksiämme estää sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Se tukee myös Istanbulin yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Tällä työllä on edelleen suuri merkitys koronaepidemian aikana ja sen jälkeen, Blomqvist sanoo.

Turvakotien rahoitusta korotetaan ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumisen toimikunnalle suunnataan varoja, jotta toimintaa voidaan ylläpitää.

–  Emme saa mennä tasa-arvossa taaksepäin kriisin vuoksi, siksi tarvitaan aktiivisia toimenpiteitä. Esimerkiksi riski siitä, että parisuhdeväkivalta lisääntyy on ilmeinen. Kaikille koti ei ole turvallinen paikka. Heille on tärkeää, että yhteiskunnan tuki- ja turvatoimet toimivat. Tämä on erityisen tärkeää kriisiaikoina, Blomqvist sanoo.