Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Korkeakoulut ovat alueellisen kehityksen kulmakiviä

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist vieraili ammattikorkeakoulu Noviassa, Raaseporissa maanantaina 2. toukokuuta. Vierailun aikana keskusteltiin ajankohtaisista koulutusasioista ja ammattikorkeakoulun merkityksestä koko seudulle.

– Tämän hallituskauden aikana on tehty monia tärkeitä koulutukseen liittyviä päätöksiä. Useiden korkeakoulujen koulutusvastuita on laajennettu vastaamaan yhteiskunnan tarpeita. Esimerkiksi Novialle on annettu koulutusvastuu tieto- ja viestintätekniikan ammattikorkeakoulututkinnoista, Blomqvist sanoo.

Korkeakoulutuksen vahva yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on tärkeää, jotta voidaan vastata ammattitaitoisen henkilöstön pulaan, joka vallistee tietyillä toimialoilla ja alueilla.

– Olen iloinen, että Novia on vastannut yhteiskunnan tarpeeseen ruotsinkielisistä LVI-insinööreistä tarjoamalla koulutusta Raaseporissa. Koulutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, mikä vahvistaa sekä aluetta että korkeakoulua, Blomqvist sanoo.

Yksi tavoitteista on nostaa tutkimus- ja kehitysinvestoinnit 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Yhteensä valtion tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia vuodelle 2023 lisätään 350 miljoonalla eurolla.

– Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan ennakoitavaa rahoitusta. Ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli alueen elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän edistämisessä, tutkimuksen ja innovaatioiden kautta. Hallituksen päätös korottaa pysyvästi ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitusta on tärkeä osa sitä työtä, Blomqvist toteaa.


Tilläggsinformation:
Anna Abrahamsson, erityisavustaja, tfn. 050 387 6955