Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Koronakriisissä on huomioitava tasa-arvo

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist painottaa, että tasa-arvokysymykset on huomioitava koronakriisin käsittelyssä.

Helsinki Graduate School of Economicsin eilen julkaiseman raportin mukaan Kela-tuen tarve on kasvanut koronakriisin aikana. Tämä koskee sekä työttömyyskorvauksia että asumistukea. Kriisi on koetellut kaikkia aloja ja eri ryhmiä, mutta suurin kasvu on havaittu nuorten naisten keskuudessa, koska kriisi on iskenyt rajusti naisvaltaisiin palvelualoihin.

– Minulla on suuri ymmärrys aloilla vallitsevasta huolesta, Blomqvist sanoo. Koronakriisi vaikuttaa koko yhteiskuntaan, mutta meidän on samalla oltava tietoisia siitä, miten kriisi vaikuttaa eri ryhmiin niin kriisin aikana kuin elvytystoimenpiteiden kannalta. On tärkeää, että tasa-arvo otetaan huomioon koronakriisin hallinnassa, Blomqvist sanoo.

Vaikka tilanne elää eikä lopullista arviointia voida vielä tehdä, tähän mennessä kehitys on osoittanut, että kriisi vaikuttaa myös eri sukupuoliin eri tavoin. Tämä koskee sekä tartunnan leviämistä, että vaikutuksia työ- ja perhe-elämään. Moni taho on ilmaissut huolensa siitä, että koronakriisi voi johtaa lisääntyneeseen perheväkivaltaan.

– Tasa-arvoa ei unohdeta hallituksen työssä. Seuraamme tiiviisti tilanteen kehittymistä ja mitä tarpeita esiintyy esimerkiksi perheväkivallan kohteeksi joutuneiden ihmisten palvelun kannalta, Blomqvist sanoo.

Eilen ministerit Kiuru, Pekonen, Haatainen ja Blomqvist perustivat yhdessä työryhmän tarkastelemaan ja antamaan ehdotuksia erityisesti sosiaalisista ja tasa-arvonäkökulmista koronakriisin aikana.