Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Kunnianhimoinen ilmastolaki tukee ilmastotavoitteitamme

Hallitus on tänään antanut esityksen ilmastolaiksi. Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi edellisellä viikolla uuden raportin, joka käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumista muutoksiin.

– On sattuma, että hallitus muutamia päiviä myöhemmin hyväksyi uuden ilmastolain, mutta se kertoo kuitenkin siitä, että hallitus suhtautuu ilmastokysymyksiin vakavasti ja tekee työtä pitkäjänteisesti, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

Ilmastolaissa on asetettu tavoitteita ilmastopäästöjen vähentämisestä ja hiilineutraalista Suomesta 2035.

– Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta tehdyt selvitykset osoittavat, että suunta on oikea ja olemme ryhtyneet oikeisiin toimenpiteisiin. Olkiluodon ydinvoimalan käynnistyessä noin kuukauden kuluttua, tulee 90 prosenttia sähköntuotannosta olemaan ilmastoneutraalia. Ilmastolaki on tasapainoinen kokonaisuus ja olen vakuuttunut siitä, että tulemme saavuttamaan laissa asetetut tavoitteet, ministeri Blomqvist sanoo.

Laissa on myös säädetty saamelaisten ilmastoneuvoston perustamisesta. Saamelaisten ilmastoneuvosto on saamelaisista ja tieteen edustajista koostuva asiantuntijaelin. Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja ja vaikuttaa saamelaisia ja ilmastoa koskevaan päätöksentekoon.  

– Olen erityisen iloinen siitä, että otamme huomioon saamelaiskulttuurin edistämisen tässä uudessa laissa. Ilmastonmuutos on voimakkaampaa lähempänä napapiirejä ja siksi saamelaisten perinteet ja elinkeinot ovat erityisen altistuneita ilmastonmuutoksen vaikutuksille. On hienoa, että tällä tavalla voimme huomioida ja saada Euroopan ainoan alkuperäiskansan asiantuntemuksen ilmastokysymyksissä, Thomas Blomqvist sanoo.

Tilläggsinformation:
Anders Portin, erityisavustaja, puh 040 586 6179