Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Maakuntaa on kehitettävä yhdenvertaisesti

Suomalaisessa yhteiskunnassa on pitkään vallinnut yksimielisyys tasapainoisen aluekehityksen tarpeellisuudesta. Nyt, maakuntauudistuksen alla, vaikuttaa siltä, että tasapainoisen aluekehityksen tarpeellisuutta kyseenalaistetaan. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Thomas Blomqvistin mukaan tämä on ongelmallista niiden asukkaiden kannalta, jotka asuvat maakuntien suurien kaupunkien ulkopuolella.

– Maakuntien vastuulle siirretään paljon erilaisia palveluita. Maakunnan yhdenvertainen kehittäminen edellyttää, että maakunnan kaikki alueet ja molemmat kieliryhmät ovat edustettuja päätöksenteossa, sanoo Blomqvist.

Uudenmaan maakunta muodostaa maakuntavaaleissa yhden vaalipiirin.

– Alueellinen edustus maakunnan päätöksenteossa on uhattuna ja Uudellamaalla on selkeä demokratiavajeen riski. Se sen sijaan uhkaa maakunnan yhdenvertaista kehitystä ja saattaa johtaa palveluiden keskittämiseen, Blomqvist huomauttaa.

Hangon, Inkoon ja Raaseporin kuntien edustajia kokoontui torstaina Tammisaaressa keskustelemaan maakuntauudistuksen vaikutuksista, ja miten pienempienkin kuntien edustus ja edunvalvonta maakunnassa olisi turvattavissa jo valmisteluvaiheessa.

– On tärkeää, että Uudenmaan harvaan asutettujen alueiden asukkaat sekä ruotsinkielinen väestö ovat edustettuina jo nyt, uudistuksen valmisteluvaiheessa.