Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Määrätietoista tasa-arvotyötä tarvitaan sekä Suomessa että EU:ssa

Tasa-arvopäivät järjestetään tänä vuonna 6-7. lokakuuta. Tasa-arvopäivien aikana järjestetään keskustelu HBTIQ-oikeuksista Euroopassa osana EU:n tulevaisuuskonferenssia.

Hallitus on asettanut tavoitteekseen tehdä Suomesta tasa-arvotyön johtava maa. Jatkuvaa työtä tarvitaan, vaikka edistysaskelia on otettu hallituskauden ensimmäisellä puoliskolla, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

– Tasa-arvotyö on edistynyt koronapandemiasta huolimatta, Blomqvist sanoo. Muun muassa perhevapaauudistus, samapalkkaisuusohjelma sekä useampi tomenpide sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi ovat edenneet. On tärkeää, että työ jatkuu, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme.

Blomqvist korostaa myös, että on tärkeää pitää kiinni tasa-arvoon sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin liittyvistä tavoitteista sekä EU:ssa että kansainvälisesti.

– EU-komissio luotsaa kunnianhimoista tasa-arvoagendaa, joka myös tukee meidän kansallisia tavoitteita. Samalla vastustus tasa-arvotyötä ja HBTIQ- henkilöiden oikeuksia kohtaan sekä EU:ssa että globaalisti kasvaa. On ratkaisevan tärkeää, että Suomi ja EU työskentelevät jatkossakin selkeästi ja määrätietoisesti varmistaakseen, että perusoikeudet taataan kaikille, Blomqvist sanoo.

– Tasa-arvotyössä vuoropuhelu ja yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa ovat keskeisessä roolissa, Blomqvist sanoo. Organisaatiot tekevät tärkeätä työtä. Pysyvien tulosten saavuttamiseksi tarvitaan laajaa yhteiskunnallista keskustelua ja asennemuutoksia lakien ja ohjelmien rinnalla.


Lisätietoja:
Anna Abrahamsson, erityisavustaja, puh 050 387 6955