Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Metsäpolitiikan on oltava myös kansallinen asia tulevaisuudessa

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa, että valmistelussa olevan EU:n metsästrategian on oltava tasapainossa, ja että siinä tulee tasapuolisesti nostaa esiin kaikkia metsiin liittyviä arvoja. Metsät ovat EU:lle tärkeitä monesta näkökulmasta: sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta. Metsät ovat erityisen tärkeitä meille suomalaisille.

– Eri jäsenvaltioiden näkemykset eroavat paljon toisistaan metsiin liittyvissä kysymyksissä. Metsät ovat tärkeitä kaikille – mutta hyvin eri tavoin. Siksi onkin loogista ja sopivinta, että EU:n metsästrategia toteutetaan strategisesti yleistasolla. Itse metsäpolitiikkaa taas on hoidettava kansallisesti, kuten aikaisemmin, jotta se parhaiten pystyy huomioimaan kansalliset ja paikalliset olosuhteet, Blomqvist sanoo.

– Suomen hallituksen laatimat suuntaviivat EU:n metsäkysymyksissä ovat hyviä, ja ne muodostavat kokonaisvaltaisen näkökulman, josta meidän on viestittävä paremmin Brysselin päättäjille. On tärkeää, että metsästrategia tarjoaa mahdollisuuden metsien kestävään käyttöön, kunnioittaa omistajien oikeudellista suojaa ja auttaa myös saavuttamaan ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteet, ministeri Blomqvist korostaa.

Blomqvist huomauttaa, että metsien ja puutuotteiden roolista on tullut entistä tärkeämpi, koska voimme yhä enemmän käyttää puuta fossiilisten materiaalien korvaamiseen. Puupohjaisia ​​materiaaleja voidaan käyttää esimerkiksi ilmastoystävällisissä biomuoveissa, jotka korvaavat tavallisen perinteisen muovin mm. juomapulloissa, kun taas lisääntynyt puurakentaminen varastoi hiiltä pitkäksi ajaksi eteenpäin.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Carolina Nordling  029 515 0278