Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Omaisuuden suoja on yhteiskuntamme perusta

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korosti puheessaan RKP:n puoluevaltuustossa maanomistajien oikeuksia sekä omaisuuden suojaa

– Vapaan markkinataloutemme sekä länsimaisen yhteiskuntamme perusta on omaisuuden suoja a että voimme luottaa siihen, ettei omistusoikeuksia rikota tai kyseenalaisteta. Yhteiskunnissa, joissa ihmiset eivät voi luottaa siihen, että heillä on oikeus käyttää ja hallita omaisuuttaan jatkossakin, syntyy helposti epäluulo työntekoa, ansaintaa sekä omistamista kohtaan. Tämän takia omaisuuden suojaa on syytä vaalia kaikessa päätöksenteossa, ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

– EU:n ennallistamisasetuksesta on viime viikkoina käyty kiivasta keskustelua. On aivan selvää, ettei RKP tai hallitus voi hyväksyä asetusta nykymuodossaan. Tulemme tekemään kovasti työtä, jotta saisimme muutoksia aikaiseksi: meidän on saatava kansalliset kustannuksemme alemmiksi, meillä pitää olla parempia vaikutusarvioita ja tietoja asetuksen seurauksista, ja käytännön toteutuksen osalta on tärkeää, että Suomi on vahvasti mukana vaikuttamassa, jotta maanomistajien omaisuudensuojaa ei vaaranneta. Ellemme saa näitä tärkeitä ja riittäviä muutoksia aikaiseksi, Suomella on valmius äänestää asetusta vastaan, ministeri Blomqvist sanoo.

– Jokamiehenoikeus on tärkeä pohjoismainen perinne. On ainutlaatuista ja valtavan hienoa, että kaikilla kansalaisilla on oikeus vapaasti liikkua ja virkistäytyä luonnossa, poimia sieniä ja marjoja tai jopa yöpyä. Tämän takia on erittäin tärkeää, ettei tätä oikeutta väärinkäytetä esimerkiksi siten, että yritykset tuovat suuria määriä ihmisiä toisen maalle kaupallista marjanpoimintaa varten tai että järjestetään suuria ulkoilutapahtumia ilman maanomistajan suostumusta. Jokamiehenoikeus on aivan liian tärkeä väärinkäytettäväksi, sanoo Blomqvist.

Julkaistu 19.11.2022