Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Omaisuudensuojaa ei saa heikentää

RKP:n puoluevaltuuston kokouksessa 9. lokakuuta Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist painotti omaisuudensuojan merkitystä ja ilmaisi huolensa siitä, että ymmärrys omaisuudensuojaa kohtaan tuntuu olevan vähenemässä.

– Viime aikoina on ollut havaittavissa merkkejä siitä, että ymmärrys omaisuudensuojaa ja yksityistä omaisuutta kohtaan on vähentynyt, niin kaavoitushankkeissa kuin julkisessa keskustelussakin. Olen hyvin huolestunut tästä kehityksestä, Blomqvist sanoo.  

– Moni tärkeä meneillään oleva lainsäädäntöhanke koskettaa tai sivuaa omaisuudensuojaa. Sellaisia ovat mm. maankäyttö- ja rakennuslain uudistus ja luonnonsuojelulaki. On tärkeää, että näistä lakiluonnoksista keskusteltaessa voimme varjella omistusoikeutta ja perustella sen tärkeyttä. Myös kunnissa tehdään paljon päätöksiä, jotka koskettavat omistusoikeutta ja omaisuudensuojaa ja siksi on syytä olla aktiivinen myös paikallisella tasolla, Blomqvist sanoo. 

Blomqvist muistuttaa, että omaisuudensuoja on perusoikeus. 

– Omaisuudensuoja on turvattu perustuslaissa ja se kuuluu ihmisoikeuksiin. Omaisuudensuoja on tärkeä länsimaisen demokratian periaate ja edellytys taloudelliselle toiminnalle. Sitä on syytä turvata, Blomqvist sanoo.

Lisätietoja
Anders Portin, puh 040 586 6179