Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Perhe- ja työelämän yhdistämisen pitäisi olla helppoa

Vuosittain 19. maaliskuuta vietetään Minna Canthin päivää ja tasa-arvon päivää, jota vietetään Canthin syntymäpäivän muistoksi. Canth oli aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka rikkoi monia lasikattoja 1800-luvun lopulla ja teki merkittävän uran kirjailijana ja toimittajana maassamme. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist muistuttaa tasa-arvon päivänä, että on tärkeää jatkaa aktiivista työtä, jotta saavuttaisimme tasa-arvoisemmat työmarkkinat.

– Hallitus on tänä kautena toteuttanut tärkeän perhevapaauudistuksen, joka edistää vanhempainvapaiden tasaisempaa jakautumista. Vastuu lasten hoivasta on oltava tasa-arvoisempaa. Pitäisi olla täysin luonnollista, että vanhemmat jakavat perhevapaan tasapuolisesti, ja siihen meidän on myös pyrittävä. On tärkeää, että jokainen kantaa vastuunsa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä onnistumiseksi työnantajilla on erityinen vastuu, mutta tarvitsemme myös asennemuutosta koko yhteiskunnassa. Perhe-elämä ja työ on voitava yhdistää tasa-arvoisesti ja joustavasti sukupuolesta riippumatta, Blomqvist toteaa.

– Perhevapaiden jakautumiseen perheen sisällä vaikuttavat monet tekijät, mutta on selvää, että paljon riippuu myös yhteiskunnan asenteista. Suuremman tasa-arvon saavuttamiseksi ja naisten aseman vahvistamiseksi työmarkkinoilla isien on käytettävä huomattavasti suurempi osuus perhevapaista.

Perhevapaauudistus astui voimaan elokuussa 2022. Uudistuksen odotetaan johtavan siihen, että vanhemmat jakavat perhevapaan aiempaa tasaisemmin, koska isien kohdevapaa on kasvanut.

– Meidän on seurattava tarkasti uudistuksen vaikutuksia, jotta voimme nähdä todelliset seuraukset ja määrittää mitä toimenpiteitä vielä tarvitaan. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että uudistus on askel oikeaan suuntaan sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi, Blomqvist sanoo.