Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Perhevapaauudistus on tärkeä askel kohti tasa-arvoista vanhemmuutta

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist pitää perhevapaauudistuksen etenemistä positiivisena asiana. Hallituksen esitys uudistukseksi esiteltiin tänään.

– Uudistus on tervetullut ja tärkeä askel kohti tasa-arvoisempaa vanhemmuutta. Uudistuksen myötä lasten oikeudet, isien mahdollisuudet osallistua perhe-elämään ja pidemmällä tähtäimellä myös naisten asema työmarkkinoilla vahvistuvat, Blomqvist sanoo. On myös ilahduttavaa, että perheiden monimuotoisuus kuvastuu paremmin laissa. Oli jo aikakin.

Esitys mahdollistaa perhevapaiden yhdenvertaisemman jakamisen. Tavoitteena on ennen kaikkea, että isät suuremmassa määrin hyödyntäisivät mahdollisuuttaan perhevapaisiin.

Esityksen myötä kaikkia lapsia myös kohdeltaisiin yhdenvertaisesti perhemuodosta riippumatta, mikä huomioi paremmin perheiden moninaisuuden.

– Tasa-arvon näkökulmasta isien kannustaminen perhevapaiden yhdenvertaiseen hyödyntämiseen on erityisen tärkeä edistysaskel, Blomqvist jatkaa. Tämän suhteen Suomi on ollut pohjoismaisia naapureitamme jäljessä. Nyt on aika kuroa etumatka kiinni. 

 – Samalla on selvää, että parannettavaa edelleen on. Työ tasa-arvon puolesta jatkuu. Tarvitsemme myös yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla asennemuutoksen, jotta myös näkymättömät esteet ja syrjintä saadaan poistettua. Lasten kanssa vietetyn ajan arvostus tulee olla koko yhteiskunnalle tärkeää.