Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Perusteellinen käsittely vaatii työrauhaa

Tiedustelulakiuudistusta tarvitaan, sanoo ryhmäpuheenjohtaja Thomas Blomqvist (RKP). Hän peräänkuuluttaa kiihkotonta keskustelua. Eduskunta aloitti laajan lakipaketin käsittelyn tiistaina.

– Valiokunnilla on nyt iso työnsarka edessään. Meidän vastuullamme on antaa niille työrauha. Uudistuksen sisältöön ja käsittelyjärjestykseen tulemme aikanaan ottamaan kantaa eri asiantuntijakuulemisen jälkeen, sanoo Blomqvist.

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheessa hän totesi, että tiedustelulakien uudistaminen on tarpeellista muun muassa terrorismin ja kyberuhkien torjumiseksi. Samalla on syytä muistaa, että suojelun tarve ei rajoitu yksin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Suomalaisten yksityisyydelle annetaan vahva suoja perustuslaissa.

– Meidän täytyy erittäin tarkkaan punnita tehokkaan valvonnan ja yksityisyyden suojan suhdetta. Emme saa myöskään unohtaa, että uhkakuvat näyttäytyvät hyvin erilaisina eri ihmisille. Kaksoiskansalaiset, erilaiset vähemmistöt ja turvapaikan saaneet miettivät varmasti, miten nämä lait tulevat vaikuttamaan heihin.

– Näiden lakien tavoitteena tuleekin olla lisätä kaikkien turvallisuudentunnetta tässä maassa, ei heikentää sitä. Se Suomi, jonka minä tunnen, on maa, jossa kansalainen luottaa virkavaltaan ja näin on oleva myös tulevaisuudessa, sanoo Blomqvist.