Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Pohjoismainen integraatio jatkuu koronaepidemiasta huolimatta

– Pohjoismaista tulee maailman kestävin ja integroitunein alue, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. Hän oli yhdessä muiden Pohjoismaiden yhteistyöministereiden kanssa vuonna 2019 laatimassa, pääministereiden myöhemmin hyväksymän, vision pohjoismaiselle yhteistyölle.

– Kesällä 2019 meillä ei ollut aavistustakaan edellä olevistamme haasteista, mutta tavoite on edelleen sama. Yhdessä olemme vahvempia ja tämä pätee myös koronapandemian torjunnassa ja sen seurausten jälkihoidossa. Yhdessä meidän on myös opittava tästä kriisistä ja kehitettävä yhteistä varautumistamme tulevien kriisien ja haasteiden varalta, sanoo Thomas Blomqvist puheessaan RKP:n puoluevaltuustolle.

– Joulukuussa ministerineuvoston sihteeristö teetti kyselytutkimuksen koskien tilannetta rajaseuduilla. Tulokset osoittavat valitettavasti lisääntyvää pessimismiä sekä heikompaa luottamasta Pohjoismaiden integraation tulevaisuuden osalta. Tutkimus kertoo myös ilmeisestä riskistä pitkäaikaisille seurauksille yhteistyön osalta. 

– Moni kohtaa suuria ongelmia, kun pohjoismaiset rajat yhtäkkiä ovat, ellei kokonaan suljettuja niin ainakin aikaisempaa huomattavan konkreettisemmat ja meidän on otettava vakavasti osoitettu riski vähenevästä uskosta tulevaisuuteen. Puheenjohtajakaudellamme Pohjoismaisessa Ministerineuvostossa eräs painopisteistämme on rajaesteiden purkaminen sekä yhteisten ponnistusten jatkaminen entistä syvemmän ja paremman pohjoismaisen yhteistyön puolesta, sanoo Thomas Blomqvist.