Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Pohjoismaiset rajaesteet poistettava

Eduskunta keskusteli torstaina rajaesteistä pohjoismaiden välillä. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist totesi avauspuheenvuorossaan, että pohjoismaiset maat ovat 50-luvulta lähtien tehneet työtä kansalaisten paremman yhteistyön ja liikkuvuuden eteen. Kansalaiset ovat kohta 70 vuotta pystyneet liikkumaan pohjoismaissa maasta toiseen ilman passia. Pohjoismaat ovat olleet edelläkävijä.

– Nyt olemme uusien haasteiden edessä ja meillä on moni asia jota voisimme tehdä paremmin. Ne rajaesteet joita meillä tänä päivänä on, eivät ole konkreettisia esteitä rajoilla, vaan pitkä lista seikkoja jotka vaikeuttavat kansalaisten ja yritysten arkea, ministeri Blomqvist sanoo.

Asiat jotka estävät tiiviimpää yhteistyötä ovat m.m. eroavaisuudet rakennusmääräyksissä, ammattipätevyyden määrittämisessä, TV-tarjonnan rajaamisessa ja digitaalisten palveluiden käyttämisessä.

Moni palvelu vaatii nykyään digitaalisen tunnistautumisen. Tämä voi olla mahdoton asia tehdä maassa jossa et asu, tai maassa jossa sinulla ei ole pankkitiliä. Digitaalisen tunnistautumisen mahdollistamiseksi rajojen yli, meidän on otettava käyttöön yhteispohjoismainen sähköinen tunnistaminen.

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus haluaa helpottaa pohjoismaiden välistä liikkuvuutta ja toimia aktiivisesti rajaesteiden poistamiseksi.

Pohjoismailla on asetettu tavoite EU:ta korkeammalle. Maiden väestörekisterit ja luottamus maiden välillä ovat niin korkealla tasolla, että digitaalinen kanssakäyminen pitäisi olla mahdollista. Siksi olen päättänyt osana Suomen puheenjohtajuutta ensi vuonna Pohjoismaisessa Ministerineuvostossa, esittää varoja tälle projektille, ministeri Blomqvist sanoo.