Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Pohjoismaista yhteistyötä on tärkeä edistää

Tänään vietetään Pohjolan päivää. Pohjoismaat allekirjoittivat 23. maaliskuuta 1962 Helsingin sopimuksen, joka edelleen on perusta sekä parlamentaariselle että hallitusten väliselle yhteistyölle. Pohjolan päivä antaa tilaisuuden juhlistaa pohjoismaista yhteenkuuluvuutta ja pohjoismaiden välistä tiivistä yhteistyötä. Kuluneen vuoden aikana koronapandemian seuraukset ovat kuitenkin herättäneet kysymyksiä pohjoismaisesta yhteistyöstä.

– On selvää, että covid-19 on koetellut pohjoismaista yhteistyötä. Kulunut vuosi on muistuttanut meitä siitä, että mitään ei voida ottaa itsestäänselvyytenä, ja että meidän on aktiivisesti tehtävä työtä sekä pohjoismaisen yhteistyön parantamisessa että sen syventämisessä, Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

– Pohjoismaisessa yhteistyössä meidän on myös otettava oppia kuluneen vuoden tapahtumista, jotta me tulevaisuudessa voimme hoitaa kriisejä toisin ja paremmin. Osana Suomen ministerineuvoston puheenjohtajuutta olemme jo käynnistäneet kaksi aloitetta edistääkseen juuri tätä. Hanke, jossa tarkastellaan maahantulorajoitusten yhteiskunnallisia seurauksia antaa meille hyödyllisiä näkemyksiä rajarajoitusten erilaisista seurauksista ja auttaa meitä siten paremmin vastaamaan mahdollisiin tuleviin kriiseihin. Yhteiskuntien sietokyvyn parantamiseksi Suomi pyrkii myös syvälliseen yhteistyöhön huoltovarmuuden ja valmiuksien suhteen. Tämän saavuttamiseksi nykytilannetta tullaan kartoittamaan ja tarkastelemaan, missä pohjoismainen yhteistyö voi tuoda lisäarvoa, Blomqvist sanoo.