Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Sote-uudistus tehdään ihminen keskiössä

Hallitus antoi tänään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ison lakipaketin eduskunnalle.

–  Meille on ollut tärkeää varmistaa, että uudistus tehdään ihmisten vuoksi. Uudistuksen keskiössä on kaikkien oikeus tasavertaiseen hoitoon. Kun ihmiset voivat hyvin, myös yhteiskunta voi hyvin, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

 – Yhtä tärkeää on, että rakenteet ja rahoitus ovat kestävällä pohjalla pitkällä tähtäimellä. Me Suomen ruotsalaisessa kansanpuolueessa olemme johdonmukaisesti kannattaneet rahoitusmallia, joka turvaa kaikkien hyvinvointialueiden kyvyn tarjota hyviä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja myös jatkossa, ministeri Blomqvist sanoo.

– Olen aikaisemmin korostanut, että on tärkeää saada terveydenhuoltopalveluja omalla äidinkielellään, mutta se on erityisen tärkeää, kun on eniten haavoittuvainen ja heikko. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että meillä on rakenteita jotka turvaavat kielellisten oikeuksien toteutumisen uudistuksessa, Thomas Blomqvist sanoo.

  – Lakiesitys sisältää erillisratkaisun Uudellemaalle, joka jaetaan viiteen alueeseen. Nämä toimivat omina yksikköinä, jotta he pystyvät tarjoamaan asukkaille enemmän vaikuttamismahdollisuuksia kun mitä heillä muuten olisi. Kolmasosa maan asukkaista asuu Uudellamaalla ja ilman tätä jakoa asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet olisivat erittäin heikot, Blomqvist sanoo.

– Olemme tehneet kovaa työtä puolen vuoden ajan, jotta eduskunnalle annettava lakipaketti olisi uskottava. Olen vakuuttunut, että tästä löytyy tarvittavat rakennuspalikat, ministeri Blomqvist sanoo.