Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Taksin pitäisi olla saatavilla, kun sitä tarvitsee

Uuden taksilain voimaan astumisen jälkeen moni on raportoinut ongelmista taksien tilauksissa ja saatavuudessa. Uuden lain tavoitteina oli lisätä kilpailua ja sitä kautta parantaa saatavuutta ja alentaa hintoja. Kuitenkin monin paikoin seuraukset näyttävät olevan päinvastaiset ja hallituksen tulisi nyt analysoida ja korjata laissa olevat puutteet, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvist.

– Monella on ollut ongelmia Kela-taksien tilauksissa. Asiakkaiden on pystyttävä luottamaan siihen, että taksi on saatavilla silloin kun sitä tarvitsee. Näin ei valitettavasti ole kaikkien asiakkaiden kohdalla. Tämä ei ole hyväksyttävää ja ongelmiin on löydettävä ratkaisuja, Blomqvist sanoo.

– Etenkin haja-asutusalueilla ja ilta- ja yöaikaan on ongelmia taksien saatavuudessa. Tämä näyttää selvästi, että uudessa taksilaissa on puutteita. Lisääntyneet taksiluvat eivät valitettavasti näy taksien lisääntyneenä tarjontana, sanoo Blomqvist.

Uudessa laissa ei ole päivystysvelvoitetta, mikä on johtanut siihen, että joinakin vuorokauden aikoina taksia voi olla mahdotonta saada. Tämä on ironista, koska lakia perusteltiin nimenomaan taksien saatavuuden parantamisella, sanoo Blomqvist.

– Liikenne- ja viestintäministeriön tulisi nyt arvioida uuden taksilain vaikutukset ja korjata sen ilmiselvät puutteet, jotta taksien saatavuus voidaan turvata myös haja-asutusalueilla ja vuorokauden kaikkina tunteina, Blomqvist vaatii.

Lisätietoja
Thomas Blomqvist, 050 5121776