Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Tärkeä askel kohti tasa-arvoisia perhevapaita

Suunnitellun mallin mukaan päivärahapäivien yhteen laskettu määrä kasvaa. Molemmat vanhemmat saavat yhtä suuren kiintiön, 164 päivää, josta toinen vanhempi voi antaa toiselle 69 päivää omasta kiintiöstään.

Tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin mukaan perhevapaiden uudistus on tärkeä askel eteenpäin. Uudistus etenee tavalla, jossa perheiden ja lasten hyvinvointi sekä tasa-arvon edistäminen työelämässä ovat keskiössä.

– Perhevapaiden päivittäminen on tarpeellista. Se lisää joustavuutta, mikä helpottaa perheiden arkea, ja huomioi samalla myös monimuotoiset perheet. Olen myös vakuuttunut siitä, että uudistus tukee työllisyyttä pitkällä aikavälillä, Blomqvist sanoo.

Pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset isät käyttävät vähiten perhevapaita: viidesosa isistä eivät ota ollenkaan vapaata ollakseen kotona lastensa kanssa. Selvitysten mukaan korvamerkitty osuus perhevapaista johtaa niiden tasa-arvoisempaan käyttöön.

– On hyvä, että molemmat vanhemmat saavat uudistuksen myötä selkeät osuudet. Haluan samalla korostaa, että tarvitsemme asennemuutoksen. Tarvitsemme työmarkkinakulttuurin, jossa on ymmärrystä sille, että vanhemmat käyttävät vapaita, joihin heillä on oikeus. Meidän isien on myös käytettävä tämä mahdollisuus ottaa enemmän vastuuta perhe-elämässä hyödyksi, Blomqvist sanoo.