Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Tarvitsemme itäisen rantaradan

Rkp:n ministereiden Anna-Maja Henrikssonin ja Thomas Blomqvistin mielestä uuden, hallitusohjelmassa mainitun, Helsingistä itään suuntautuvan rautatien tulisi kulkea rannikkoa pitkin Porvoon, Loviisan ja Kotkan kautta itään.

– Suomen kaltaiselle maalle toimivat yhteydet ja infra ovat elintärkeitä. Hyvät rautatieyhteydet ovat tässä keskiössä. Siksi myös Itä-Uusimaa ansaitsee koko aluetta hyödyttävän rautatien. Tarvitsemme itäisen rantaradan, sanoo Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

– Itäinen rantarata tukisi pääkaupunkiseudulle suuntautuvia työmatkoja, olisi ilmastonäkökulmasta järkevää, sitoisi uusia paikkakuntia rataverkostoon ja parantaisi yleisesti Itä-Uudenmaan maakunnan kehitystä, sanoo ministeri Thomas Blomqvist.  

Hallitusohjelma sisältää kirjauksen Helsingistä itään suuntautuvasta radasta. Liikenne- ja viestintäministeriössä tehdään parhaillaan selvitystä ja vertailua itään suuntautuvasta raideyhteydestä. Päätös asiassa tehdään, kun selvitystyö valmistuu, arviolta keväällä 2020. 

Rkp:n ministerit kokoontuvat tänään talvikokoukseen Porvoossa.